Emocionálna inteligencia dieťaťa a jej rozvoj

 

Každý z nás sa snaží o to isté. Odovzdať našim deťom to najlepšie čo vieme. Či už sa to týka morálnych hodnôt, informácií, zručností a pod. Všetci hľadáme tú svoju cestu, ktorá by nám pomohla tento cieľ splniť. V záplave dnešných informácií to nie je vôbec jednoduché. Každý nám chce povedať, alebo aspoň poradiť, ako to máme robiť. Či už je to naša rodina, priatelia, známi, niekedy i cudzí ľudia. Časopisy sa predháňajú, kto nám prvý poskytne univerzálnu a zaručenú informáciu o tom, ako tie naše deti vychovať. Často krát sú to tak rozporuplné informácie, že strácame prehľad o tom, čo vlastne robiť. Na miesto toho, aby sme počúvali našu intuíciu, začneme o nej pod tlakom okolia a protichodných informácií pochybovať. Začneme skúšať jednu metódu za druhou a nakoniec zistíme, že ani jedna nám nefunguje.

Seminár pre rodičov: Rozvoj emocionálnej inteligencie  dieťaťa – cesta k spokojnosti a úspechu (0-3 roky dieťaťa)

Prevratný výskum z konca 90. rokov preukázal, že emocionálna inteligencia (EQ) je pre úspešnosť a spokojnosť jedinca dôležitejšia než jeho IQ. EQ na rozdiel od IQ je z prevažnej väčšiny ovplyvnená prostredím a najmä výchovou. Deti s vysokým EQ sú viac súcitné s ostatnými, ľahšie nadväzujú priateľstvá, lepšie spolupracujú, sú veľkorysí a menej agresívny, lepšie sa im darí v škole, menej často sa u nich vyskytuje strach a depresie, sú schopné vytvoriť si hlboké a dlhotrvajúce vzťahy v priebehu života.

Čo je to EQ

Emocionálna inteligencia (skrátene EQ) by sme mohli charakterizovať ako komplex emocionálnych  schopností a zručností, ktoré nám pomáhajú predovšetkým v komunikácii s ostatnými ľuďmi. Je to schopnosť ovládať vlastné emócie, rozvíjať empatiu a sociálne zručnosti. Má vplyv na sebauvedomovanie, sebaovládanie, motiváciu, a spoločenskú obratnosť.

Emocionálna  inteligencia sa dostala do záujmu pozornosti, keď Daniel Goleman v roku 1995 vydal knihu prevratného významu Emocionálna inteligencia, prečo môže byť dôležitejšia ako IQ (Emotional Inteligence Why It Can Matter More Than IQ). Vysvetľuje v nej, že emocionálna inteligencia má na spokojnosť a úspechy človeka väčší vplyv ako výška jeho IQ.

Manažéri veľkých firiem platia vysoké čiastky za kurzy emocionálnej inteligencie, ktoré im majú pomôcť v ich osobnom i pracovnom rozvoji. Ale emocionálna inteligencia sa začína rozvíjať už v rannom veku. Dalo by sa teda povedať, že v dospelosti doháňame to, čo sa nám počas detstva nepodarilo plne podporiť a rozvinúť.

 

Seminár pre rodičov

                                                                                                                                                                                          Pripravili sme pre Vás rodičov seminár, kde sa dozviete viac o emóciách, emocionálnej  inteligencii, kedy, ako a prečo ju rozvíjať, dozviete sa o typoch vrodeného charakteru pozorovateľného už v prvých mesiacoch života, čo je dôležité pri tvorbe bezpečnej väzby s Vaším dieťatkom a ako riešiť problémové situácie. Obsah je zameraný na rozvoj detí od narodení do 3 let. Seminár je vedený interaktívnou a zábavnou formou, v ktorej nechýba ani diskusia a praktické príklady ako zaviesť teóriu do bežných životných situácií s novorodencom a batoľaťom.

Dĺžka seminára je približne 1,5 až 2 hodiny a v cene je zahrnutý i pracovný zošit (28 strán), ktorý obsahuje teóriu i praktické cvičenia a pomôže Vám využívať novo nadobudnuté informácie v praxi—u vás doma, vo vašej rodine.

 

 

Emocionálne  zručnosti

Emócie sú priamou reakciou na práve prežívanú situáciu. Ich intenzitu a prejavy ovplyvňujú predchádzajúce skúsenosti a minulé zážitky. Prejavy emócií  sprevádzajú fyziologické zmeny. Mení sa rytmus srdca, dychu. Menia sa motorické prejavy – gestá, mimika, mení sa schopnosť koncentrácie, pozornosti a pohotovosti. Emócie ovplyvňujú naše vnímanie, myslenie, pamäť, správanie, konanie, výkon, rozhodovanie. Emócie neoznačujeme ako správne, či nesprávne. Ak ich vieme včas identifikovať, môžeme ľahšie ovplyvňovať vonkajšie prejavy, ku ktorým nás nútia. Dlhodobé potláčanie silných emócií môže byť pre nás nebezpečné, nakoľko môže vyústiť do rôznych ochorení. Rozvíjanie emocionálnych  zručností nám pomáha ľahšie prekonávať prekážky, posilňovať vnútornú motiváciu, napĺňať potreby, dosahovať stanovené ciele a  zohľadňovať hodnoty. Emocionálna zručnosť je zosúladenie našich hodnôt, cieľov  a aktivít. Ak sa zamyslíme nad tým, aké situácie nás privádzajú do pohody či nepohody, akými prejavmi sú sprevádzané, vieme ľahšie udržať nálady v rovnováhe a neúspechy vieme zvládať pokojnejšie.

Pomôckou v hľadaní našej emocionálnej rovnováhy môže byť aj spísanie rebríčka hodnôt, krátkodobých, dlhodobých cieľov a aktivít, ktoré musíme vykonať, aby sme svoj cieľ dosiahli. Vnímavosť voči sebe pomáha lepšie pochopiť nielen seba, ale i druhých. To nám dáva silu nepreberať emóciu iných a prispieť tak k upokojeniu situácie, resp. k rýchlejšiemu odzneniu najprudších reakcií na prežívanú emóciu.

Byť vnímavý voči sebe i svojmu okoliu nám umožňuje udržiavať svoj život v harmónií. Tej vnútornej i vonkajšej.