Voľné pracovné pozície

Hľadáme nové lekotrky 

NITRA, ŠALA, LEVICE

- lektorka kurzov Yamaha Class - programy Robík, Prvé krôčiky k hudbe, Rytmické krôčiky

- lektorku montessori kurzov

 

TRNAVA 

 

- lektorka kurzov Yamaha Class - programy Robík, Prvé krôčiky k hudbe, 

- lektorku montessori kurzov a seminárov

- lektorku cudzích jazykov Hocus Lotus nemčina, španielčina, taliančina  

- lektorku programu Baby Signs/R/ - Znakujeme so spevom a hrou 

 

informácie na tel cisle 0949 377 516

 

 

Požiadavky na lektorov hudobnej školy Yamaha:

Odbor Robík – pre deti od 4 do 18 mesiacov

 • kvalitný, intonačne presný spev
 • vzťah k maličkým deťom
 • komunikatívne predpoklady najmä smerom k rodičom
 • organizačné predpoklady
 • nástrojové skúsenosti nie sú nutné 
Odbor „Prvé krôčiky k hudbe“ – pre deti od 1,5 do 4 rokov
 • kvalitný, intonačne presný spev
 • vzťah k deťom uvedenej vekovej kategórie
 • pedagogický talent, komunikatívnosť aj smerom k rodičom
 • organizačné predpoklady
 • nástrojové skúsenosti nie sú nutné, elementárna schopnosť hry
  na klávesový nástroj je však veľmi vítaná
 • pedagogický talent, komunikativnosť, tvorivosť 
Odbor „Rytmické krôčiky“ – pre deti od 4 do 6 rokov
 • čistý, kvalitný a intonačne presný spev
 • vzťah k deťom uvedenej vekovej kategórie
 • komunikatívne predpoklady, výborné vyjadrovacie schopnosti
 • základná znalosť hry na zobcovú flautu je podmienkou!
 • čistý spevácky prejav, správna artikulácia a vyjadrovacie schopnosti
  sú podmienkou!

Yamaha Class garantuje vyškolenie a priebežné vzdelávanie svojich učiteľov na špeciálnych školeniach,  seminároch a workshopoch, ktoré sa venujú metodike a problematike vyučovacích odborov a programov

Poznámka:
Na výuku uvedených predškolských programov je najvhodnejší sopránový hlas

práca na dohodu alebo ŽL

V prípade záujmu pošlite Váš štruktúrovaný životopis na adresu:

dvorakova.nitra@gmail.com