Cvičenie a psychoprofylaktická príprava k pôrodu

O programe

 

  • Komu je určené:

tehotné ženy od 12. týždňa tehotenstva

 

  • Cieľ:

ponúknuť nastávajúcim rodičom informácie a aktivity, ktoré im pomôžu kvalitnejšie prežiť obdobie tehotenstva, zvládnuť samotný pôrod a následne aj starostlivosť o dieťa

 

  • O kurze:

informácie o vývoji plodu, význame jednotlivých vyšetrení, priebehu tehotenstva i pôrode, starostlivosť o prsia, kojenie, cvičenie krátkych zostáv na zlepšenie fyzickej zdatnosti ženy, spevnenie panvového dna, stehien, paží, na precvičenie chrbtového svalstva, na prehlbovanie a kvalitu dýchania, nácvik manipulácie s dieťaťom

 

  • Vybavenie na lekciu:

pohodlné oblečenie na cvičenie, poznámkový zošit, tehotenská knižka

 

  • Dĺžka lekcie:

pravideľne 1x týždenne, 70 - 120 minút je rozdelených na 40-60 minút informácií, 30 - 60 minút cvičenia