Yamaha Class

Hudobné triedy Yamaha Class sú súčasťou hudobnej školy Yamaha, ktoré pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciam svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie: „Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“

Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité.

Yamaha Class Nitra licenčne patrí do „rodiny" YAMAHA Class a YAMAHA Hudobných škôl v SR a ČR. 
 

V súčastnej dobe pre vás ponúkame a pripravuje predškolské programy:

  • Robík– pre deti od 4 do 18 mesiacov
  • Prvé krôčiky k hudbe – pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov
  • Rytmické krôčiky– pre deti od 4 do 6 rokov

viac na www.yamahaskola.cz