Zápisy na kurzy Cvičenie s deťmi

Zápisy na kurzy Cvičenie s deťmi

Zápis do nových kurzov Cvičenie s deťmi v Nitre a Trnave

NITRA:
utorok v čase od 8,30 hod deti 6-9 mesiacov
9,30 hod deti 1,5-3 roky
10,30 hod deti 3-6 mesiacov
štvrtok v čase od 10,00 hod deti 11 - 14 mesiacov

TRNAVA
pondelok v čase od 9,00 hod deti od 5-9 mesiacov
od 10,00 hod deti do 12-1,5 roka
od 11.00 hod deti od 9 -12 mesiacov

Pozývame vás na nezáväznu hodinu.