Zápisy do všetkých našich krúžkov na druhý polrok prebiehajú vo všetkých pobočkách

Zápisy do všetkých našich krúžkov na druhý polrok prebiehajú vo všetkých pobočkách

Zápisy do krúžkov na druhý polrok prebiehajú vo všetkých pobočkách

 

čas  výučby nájdete podľa odkazov v jednotlivých pobočkách, prípadne sa môžete informovať na kontaktoch uvedených na stránke 

 Prídite sa pozrieť na ukážkové hodiny - Vašu účasť na hodine doporučujeme ohlásiť predom.

 Radi Vás privítame :-)