Vianočné pesničky - Nesiem vám noviny

Vianočné pesničky - Nesiem vám noviny

Nesiem vám noviny

Nesiem vám noviny, počúvajte
Z Betlehemskej doliny pozor dajte
Čujte ich pilne, sú neomylné
Čujte ich pilne, sú neomylné, rozýmajte
Čujte ich pilne, sú neomylné
Čujte ich pilne, sú neomylné, rozýmajte
Syna nám zrodila čistá panna
V jasličkách vložila Krista Pána
K sebe vynula a zavynula
K sebe vynula a zavynula, požehnaná
Ku nemu anjeli letia z neba
Pastieri veselí ho velebia
Privítajme ho, Pána to svojho
Privítajme ho, Pána to svojho, ako treba
Privítajme ho, Pána to svojho
Privítajme ho, Pána to svojho, ako treba

Autor: Pavol Habera