Vianočné pesničky - Do Hory, Do Lesa Valaši

Vianočné pesničky - Do Hory, Do Lesa Valaši

Do hory do lesa valasi

Do hory, do lesa, valasi,
či horí v tom našom salaši.
Radosť veľká sa zjavuje
a tento svet potešuje.
Kráčajte bratkovia k jasličkám,
aby ste zjavili všetko nám.
Počkajte nás milý bratkovia,
nebeskí lietajú duchovia.
"Sláva Bohu" prespevujú,
pokoj ľuďom ohlasujú,
vtáčkovia prekrásne spievajú
a do Betlehema volajú.
Zrodila Panenka Dieťa nám
v jasličkách vložený leží taml
Mesiáša čakaného,
Boha na svet vteleného.
Poďme a vítajme vznešené,
Dieťatko ležiace na sene.