Súťaž so SNOOPYm

Súťaž so SNOOPYm

Milé deti, milí rodičia 

 

Poisťovňa MetLife Amslico pripravila  pre Vás súťaž „SNOOPY HĽADÁ  NOVÝCH KAMARÁTOV“

 

KAMARÁT SNOOPY  Vám posiela Pexeso.  Mamičky vypíšu anketový lístok a KAMARÁT  SNOOPY  Vás zaradí do zlosovania o pekné vecné ceny.

Zlosovanie bude na začiatku novembra a môžete sa už teraz tešiť na fotenie  s KAMARÁTOM SNOOPYm.

 

Pexeso bude možné dostať na požiadanie v pobočách Trnava, Hlohovec, Šala.