Seminár pre rodičov programu Baby Signs/R/, kurz Znakujeme so spevom a hrou

Seminár pre rodičov  programu Baby Signs/R/, kurz Znakujeme so spevom a hrou

Prekvapivo jednoduchá cesta k zlepšeniu porozumenia

 
Srdečne Vás pozývame na pripravovaný  seminár a kurz 
Seminár pre rodičov programu Baby Signs/R/   Trnava, Aghátová 8, 
                                                                                   Centurm Zorka Hlohovec, Hlohová 51
 
Na dvojhodinovom seminári, ktorý je vedený certifikovanými inštruktormi/-kami, sa dozviete všetko - čo potrebujete k tomu, aby ste mohli začať s programom Baby Signs. Oboznámite sa s tým, ako spoznáte, kedy je pre vaše batoľa najvhodnejší čas začať, ako znakovú reč učiť, ako priebeha vývin komunikácie a ako možno rozpoznať náznaky pokroku.
 
Cena semináre je 42,- vrátene sady Znakovanie batoliat a bábätiek 
 
Kurz znakujeme so spevom a hrou , Centrum Zorka Hlohovec, Hlohová 51
Kurz Znakujeme so spevom a hrou 1, ale aj kurz Znakujeme so spevou a hrou 2 prebieha jeden krát týždenne po dobu šesť týždňov. Jedna lekcia trvá približne 45 minút. Rodičia sa na kurzoch dozvedia praktické rady ako rozvíjať komunikačné, kognitívne a motorické schopnosti svojich detí a podelia sa o svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi. Deti si užijú spoločné hry, ktoré vybrali vývinové psychologičky a doktorky vied Acredolo a Goodwyn tak, aby podporovali ich vývin. 
Aby dieťa mohlo navštevovať kruzy Znakujeme so spevom a hrou 1,2  nie je nutné, aby rodičia absolvovali Seminár pre rodičov Baby Signs. Avšak zo skúsenosti vieme, že rodičia, ktorí najskôr prejdú Seminárom pre rodičov BS, sa cítia lepšie informovaní a môžu sa sústrediť na praktické učenie znakov a hru, ktoré sú hlavnou náplňou týchto kurzov.


Cena kurzu je 48,- € za 6 hodín + 12,- €  Spevníček a CD s pesničkami 
 
 
 

Na seminár alebo kurz je potrebné prihlásiť sa predom cez online prihlášku 

 
Seminár a kurz sa uskutoční hneď , ako bude prihlásený dostatočný počet záujemcov