Seminár o rozvoji Emocionálne inteligencii, Nitra

Seminár o rozvoji Emocionálne inteligencii, Nitra