Seminár Joga s deťmi

Seminár Joga s deťmi

Zaujímate sa o jógu s deťmi - tak pre Vás je určený seminár 

CVIČENIE JÓGY S DEŤMI 1. časť

miesto konania Bratislava
termín :21.-22.06.2014

 

 

ČO CVIČENÍM JOGY DETI ZÍSKAVAJÚ 

pevnejšie  zdravšie telo, osvojenie správneho držania tela

lepšiu koordináciu, rovnováhu a ladnejšie pohyby

lepšie sústredenie

lepšie vnímanie a ovládanie svojho tela

lepší spánok, umenie relaxovať

ľahšie zvládnutie stresových situácií

rozvoj fantázie a predstavivosti

základ pre celoživotnú duševnú pohodu a zdravie

cvičenie v kolektíve formuje i charakterové vlastnosti (deti sa učia ohľaduplnosti, prispôsobeniu sa kolektívu atd.)

rozvoj poznávacích procesov (deti sa zoznamujú s rôznymi pomôckami, náčiním,

učia sa orientácii v priestore)

cvičenie pomáha rozširovať slovnú zásobu (trénujú i pamäť)

joga u detí zábavnou formou rozvíja dôležité schopnosti v „nesúťaživom“ prostredí, a tak je výborným doplnkom ostatných súťaživých športov.

 

Online rezervácia na seminár tu