Robík

Robík

Program ROBIK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu (so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúsenosti). Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.
Podstatou je proces "voľného objavovania". Dieťaťu dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety s prihliadnutím k individuálnej úrovni zmyslového vnímania. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Úloha rodičov spočíva v zaistení a zaopatrení detí.

Figúrkou, ktorá deti prevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce z ich života - kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, choroby… je Robbie. Jednoduché tematický usporiadané príbehy s piesňami a básňami sú obsiahnuté v príručke pre rodičov, doplnené hudbou na CD.