Program Baby Signs/R/

Program Baby Signs/R/

Znaková reč pre počujúce batoľatá program Baby Signs je ľahký a prirodzený spôsob ako sa dorozumieť s vaším dieťaťom ešte pre tým, ako je schopné hovoriť. Na Slovensku je to novinka , ale vo svete sa znakovanie s miminami a batoľatami používa už viac ako 20 rokov. Znakujúce batoľatá tak získavajú jedinečnú možnosť podeliť sa o svoj svet so svojimi najbližšími a rodičia si užívajú väčšiu pohodu, ktorá zavládne, keď zistia , čo ich ratolesť potrebuje bez slzičiek a plaču.
Program znakovej reči pre počujúce batoľatá, Baby Signs(R) bol vyvinutý profesorkami psychológie Kalifornskej Davis Univesity - Dr. Acredolo a Dr. Goodwyn. Tieto účinky znakovania podrobne a dlhodobo skúmali a výsledky ich výskumu preukázali, že znakovanie pomáha položiť pevné základy efektívnej komunikácie, ktoré s deťmi zostanú dlho aj po tom, ako sa naučia hovoriť a znakovú reč prestanú používať. Schopnosť efektívne komunikovať vedie k úspechom v škole, v práci i v osobnom živote. Hlavne v dobe, kedy sa detský rozum rapídne vyvíja, umenie dorozumievať sa posilní detskú sebadôveru a uľahčí naväzovanie kontaktov s ostatnými deťmi a dospelými. Výsledkom je posilnená emočná inteligencia a nadpriemerná komunikačná schopnosť.

Vedecké štúdie preukázali, že znakovanie s babätkami metódou Baby Signs:

  • znižuje frustráciu a vytvára dôveru
  • umožňuje deťom podeliť sa o svoj svet
  • upevňuje puto medzi rodičmi a deťmi
  • odkrýva, ako sú deti v skutočnosti rozumné
  • podporuje pozitívny emocionálny vývoj
  • posilňuje sebadôveru detí
  • napomáha deťom v období, kedy sa učia rozprávať
  • dáva impulz k intelektuálnemu rozvoju

    viac na www.babysigns.sk