Nový kurz angličtina Hocus Lotus Trnava

Nový kurz angličtina Hocus Lotus Trnava

Pozvánka na ukážkovú hodinu a zápis do nového kurzu angličtiny Hocus Lotus v Trnave

dňa 07.11.2013 o 9,30 hod