Nový kurz na Agátovej ul., nové priestory a nové kurzy na Jazdeckej ul. - Yamaha Class

Nový kurz na Agátovej ul., nové priestory a nové kurzy na Jazdeckej ul. - Yamaha Class
Srdečne Vá s pozývame do nových kurzov Yamaha Class 

v priestoroch Your Choice inštitútu, Agátová 8

  • pondelok 16,15 hod  Prvé krôčiky k hudbe  

 

v priestoroch  na Jazdeckej ulici 65 - vilová štvrť Za traťou

výučba začína vo štvtrok 23.10.2014 a to nasledovne 

  • 10,20 hod Prve krôčiky k hudbe - pre deti od 18 mesiacov
  • 11,15 hod Robík - pre deti od 4 do 18 mesiacov 
  •  
na kurz je potrebné prihlásenie predom cez online prihlášku 
 

V čom programy Yamaha Class  rozvíja dieťa

·         Rozvoj mozgovej kapacity

·         Podpora rozvoja psychomotoriky

·         Rozvoja hrubej a jemnej motoriky

·         Rozvoj hudobných predpokladov

·         Rozvoj rečových predpokladov a komunikačných schopností

·         Rozvoj sociálnych vzťahov

·         Spev a rozvoj rytmického cítenia

·         Aktívne počúvanie

·         Počúvanie  hudby

·         Rozvoj koordinácie celého tela spájaním básní s pohybom

·         Rozvoj  priestorovej predstavivosti a orientácie,

·         Rozvoj výtvarného cítenia, poznávanie farieb a slovnej zásoby

 

 

 

Cielené hudobné vzdelávanie = základný predpoklad k úspešnému rozvoju osobnosti