Mgr. Vadovičová Andrea

Mgr. Vadovičová Andrea

Lektorka hudobných kurzov Yamaha Class, lektorka kurzov Hokus-Lotus

vyučuje v Trnave

tel.:0905 970 506

vedie programy Robík,  Prvé  krôčiky k hudbe, Rytmické krôčiky

anglický jazyk Hocus a Lotus

 

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v obore učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ + AJ. Študovala hru a klavír a flautu na VŠ. Aktívne sa venuje spievaniu „a capella“, diriguje spevácky zbor a venuje sa dramaticko-hudobnej činnosti.