Informačník, Vývoj dieťaťa - IV. Reč a komunikácia 1. časť

Informačník, Vývoj dieťaťa - IV. Reč a komunikácia 1. časť

Rečové schopnosti dieťatka sa rozvíjajú od narodenia až do štyroch rokov.  Rečou sa označuje schopnosť používať súbor signálov a kódov s cieľom vyjadriť myšlienky a pocity....