Informačník, Vývoj - III. Stálosť predmetov 0 - 12 mesiacov - 2. časť

Informačník, Vývoj  - III. Stálosť predmetov 0 - 12 mesiacov - 2. časť