Hľadáme lektorky pre pobočku Trnava a Nitra

Hľadáme lektorky pre pobočku Trnava a Nitra

AGENTURA EDUCO hľadá lektorov 

pre hudobné programy Yamaha Class v Nitre a Trnave

požiadavky na lektorov
 
Program „Robík“
 pre deti od 4 do 18 mesiacov

 • kvalitný, intonačne presný spev
 • vzťah k maličkým deťom
 • komunikatívne predpoklady najmä smerom k rodičom
 • organizačné predpoklady
 • nástrojové skúsenosti nie sú nutné

 
 
Program  „Prvé krôčiky k hudbe“
pre deti od 1,5 do 4 rokov

 • kvalitný, intonačne presný spev
 • vzťah k deťom uvedenej vekovej kategórie
 • pedagogický talent, komunikatívnosť aj smerom k rodičom
 • organizačné predpoklady
 • nástrojové skúsenosti nie sú nutné, elementárna schopnosť hry
  na klávesový nástroj je však veľmi vítaná
 •  tvorivosť


pre jazykové programy v Trnave 
angličtina HOCUS A LOTUS - pre deti od 2 rokov

požiadavky na lektorov
 

 • jazykové znalosti 
 • vzťah k deťom uvedenej vekovej kategórie
 • pedagogický talent, komunikatívnosť aj smerom k rodičom
 • organizačné predpoklady
 •  komunikatívnosť, tvorivosť

 
práca na dohodu, živnosť

 

 

viac informácii na tel. čísle
0949 377 516
www.svet-deti.com