Informačník , Vývoj - III. Stálosť predmetov - 1. časť

Informačník , Vývoj - III. Stálosť predmetov - 1. časť