MC Mamy mamám Šala

bývalá MŠ Palárika (za Večierkou), ul. Družstevná

 

 

Hudobná škola Yamaha  začína v piatok 25.09. a naďalej bude každý piatok doobeda. 

Určite sa zastavte na ukážkovú hodinu a zápis, ktorý bude v stredu 23.09.  

Tu dostanete aj kompletné info o programe Robík či Prvé krôčiky k hudbe (podľa veku dieťatka).

 

  kurz / začiatok vyučovania kurz / začiatok vyučovania kurz / začiatok vyučovania kurz / začiatok vyučovania
pondelok        
utorok        
streda        
štvrtok        
piatok      

 

 

Prihláška na kurzy a ukážkové hodiny, informácie o kurzoch  tu

Informácie o úhrade kurzovného

Bankové spojenie na úhradu školného pobočka Šaľa

účet vedený u mBank   

IBAN SK29 8360 5207 0042 0344 8671

VS : dátum začatia kurzu 

do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa a kurz, ktorý navštevujete 
V Šali nás nájdete v centrách

 Atlanta Centrum

Nitrianska 26, Šala - Veča

 

kurzy cvičení s babätkami a deťmi do 3 rokov  je možné otvoriť  kedykoľvek  v priebehu školského roka roka 

 záujemcovia o kurzy sa môžu  predbežne prihlásiť cez online prihlášku, 

v prípade dostatočného počtu záujemcov budeme všetkých kontaktovat a informovať o termíne otvorenia

 

  kurz / začiatok vyučovania kurz / začiatok vyučovania kurz / začiatok vyučovania kurz / začiatok vyučovania
pondelok        
utorok      
streda        
štvrtok        
piatok