Zmysly - časť 1.

16.11.2013 15:22

 

Novorodenec vidí ostro približne na vzdialenosť 25-30 cm, čo je vlastne jeho vzdialenosť od matky pri kŕmení.  Päť základných zmyslov nám umožňuje žiť plnohodnotný život. Pomocou zmyslov sme schopní prijímať z okolia informácie, triediť ich, spracovávať, a tak môžeme vnímať svet a neustále rozvíjať naše poznatky. Zrakom ľahko rozlíšime veľkosti, tvary, farby a pohyb. Prostredníctvom sluchu zažívame radosť zo zvuku, všetkých jeho zafarbení, hlasnosti a odtieňov. Vďaka hmatu vieme určiť hmotnosť, štruktúru či teplotu predmetov a čuchom a chuťou si môžeme užiť vôňu a chuť.

 

Krok za krokom k dokonalému zmyslovému vnímaniu
Zmysly dieťatka sa začínajú rozvíjať už v maternici a ich dokonalé vyvinutie nastane v priebehu prvých mesiacov, kedy je rozvoj zmyslov najprogresívnejší. Približne koncom štvrtého mesiaca je sú zmysly dieťaťa vyvinuté tak, ako u dospelého človeka. Preto v tejto začiatočnej životnej etape je celý svet dieťaťa podnecovaný a limitovaný jeho zmyslovým vnímaním a získané informácie sú len čiastočným objasnením reality, napr. novorodenec ťažko rozozná rozdiel medzi oranžovou a žltou farbou. Pri pohľade na obrázok alebo knižku novorodenec nedokáže úplne presne vnímať sledovaný objekt, pretože je obmedzovaný zatiaľ nedokonale vyvinutými zmyslami.

 

Zmysly pomáhajú dieťatku prežiť
V prvých mesiacoch života sú zmysly novorodenca obmedzené. Novorodenec vidí ostro na vzdialenosť cca 25-30 cm, čo je vlastne jeho vzdialenosť od matky pri kŕmení. Jeho sluch je zameraný najmä na ľudské hlasy, pričom uprednostňuje ženský hlas a upútajú ho vysoké tóny. Veľmi rýchlo sa tiež naučí rozoznávať vôňu matky. Tieto jeho schopnosti mu pomáhajú prežiť šokujúci príchod z tichého, tmavého, teplého a mäkkého prostredia v brušku do otvoreného sveta plného svetla, zvukov, farieb a neznámych vôní. Zmysly kojenca sú zamerané najmä na jednu osobu, ktorá je v jeho živote najdôležitejšia – na jeho matku – jej tvár, hlas a úsmev. Na všetko ostatné príde čas v blízkom období.

 

Rozvoj zmyslov
Je zrejmé, že stimuláciou zmyslov môžeme čakať ich vývoj. Ak budeme dieťatko vystavovať rôznym zrakovým, sluchovým či čuchovým vnemom, zmyslové receptory budú prenášať informáciu do oblasti mozgu, kde je spracovaná a interpretovaná. Napr. stimuláciou zraku zároveň stimulujeme oblasť mozgu, ktorá ovláda zrak. Takáto aktivita navyše stimuluje rozvoj jednotlivých súčastí zraku - sietnice, rohovky a svalov oka.

Proces rozvoja zmyslov sa vyvíja postupne – od častí k celku. Ak uvedieme ako príklad sluch - dieťatko uprednostňuje v kategórii ľudského hlasu vysoké tóny, alebo pri zrakovom vnímaní - pri pohľade na ľudskú tvár si vyberie základné prvky ako je nos, ústa, oči – na ktoré sa zameria.

Dieťatko robí veľký pokrok pri zaostrovaní a rozoznávaní farieb – začína od fixovania kontrastných farieb cez miešané farby až po ich rôzne odtiene. Napríklad, prvé mesiace viac upútajú dieťatko kontrastné farby (čierna, biela červená), ale aj kontrastné hlasy (uprednostňuje zvučný hlas pred monotónnym).

 

Rozvojom zmyslov dokáže dieťa postupne rozlišovať detaily. Neskôr, keď sa schopnosti zmyslov ešte zlepšia, začína pomaly dieťatko vnímať svet viacerými zmyslami naraz. Dospelí vnímajú a spracovávajú informácie všetkými zmyslami naraz. Napríklad, keď sa kúpeme, vidíme vodu, počujeme tečúcu vodu, cítime teplo, vlhko a vieme, že všetko pochádza z jedného zdroja. Dieťatko po narodení používa zmysly oddelene, ale táto schopnosť vnímať okolie viacerými zmyslami naraz sa prudko zlepšuje každodenným vystavovaním zmyslovým podnetom a novým zážitkom. Napríklad, keď sa nakloníte nad dieťatko a budete naňho rozprávať, budete naraz stimulovať zrak aj sluch.

 

Ako môžete dieťatku pomôcť?
Každodenná bežná stimulácia samozrejme plynulo vyvíja zmysly. Ale rôznorodá, bohatá a zaujímavá stimulácia zabezpečí dieťatku väčší zmyslový zážitok, a bude sa môcť tešiť z toho, že vidí, počuje a cíti svet okolo nás.

 

Spevom, tancom, rozprávaním s Vašim dieťatkom, či predvádzaním rôznych zvukov mu prispievate k lepšiemu sluchovému citu. Sústavnou stimuláciou tohto typu zlepšíte sluchové receptory, a dieťatko nielenže rozozná melódie, ale i zvuky hudobných nástrojov, čo môže mať v budúcnosti pozitívne ovplyvniť jeho hudobné nadanie.

 

I keď je stimulácia zmyslov nevyhnutná, je dôležité poznať hranice Vášho dieťatka, aby ste ho vystavovali stimulom zodpovedajúcim jeho veku. V prvých mesiacoch je vhodné ukazovať novorodencovi ostré, kontrastné farby, vzory a tiež púšťať kontrastné tóny.