Zmysly 6 - 12 mesiacov - časť 3.

18.11.2013 15:53

6 -  9 mesiacov

 

V tomto štádiu sú už zmysly dostatočne vyvinuté a umožňujú dieťatku plnými dúškami nasávať radosť z vecí, ktoré ho obklopujú. Zmysly sa však budú naďalej vybrusovať každodenným skúmaním okolitého sveta. Čo sa týka zraku, dieťatko sa naučí rozlišovať tvary, farby a veľkosti. Sluch už umožní dieťatku rozoznávať zvuky a tóny, výšky a hlasitosť hudby, rozdiel medzi zvukmi jednotlivých hudobných nástrojov. Ústa sú naďalej hlavným prieskumníckym centrom a všetko čo sa mu dostane do rúk, automaticky putuje do ústočiek na výskum. V tomto období už ochutná aj prvé príkrmy, čo mu otvorí nové dimenzie chutí a vôní.

Zmysly dieťatka sa každým dňom zdokonaľujú, ale keďže je ešte neskúsené, vyžaduje si ešte veľkú pomoc od rodičov. Pokúste sa mu zdôrazňovať hlavné vlastnosti predmetov, rozdiely medzi nimi.

Dieťatko potrebuje stále nové podnety na rozvoj zmyslov – ukážte mu letiaceho vtáčika, dajte mu ovoňať jedlo, púšťajte mu hudbu. Všetky podnety, ktoré mu budete ponúkať, budú neustále rozvíjať a zdokonaľovať jeho zmysly, a navyše mu budú pripadať ohromne zábavné.

Čo už dieťatko dokáže:
 
 • Základný vývoj zmyslov je ukončený.
 • Uvedomuje si rozdiel medzi jednotlivými tvarmi.
 • Počuje rozdiely medzi rôznymi zvukmi, ako napríklad medzi klavírom a trúbkou.
 • Spozná, ak niekto povie jeho meno a reaguje naň otočením hlávky.
 • V deviatom mesiaci už dieťatko spoľahlivo lokalizuje zdroj zvuku a reaguje naň otočením hlavy doprava, doľava, hore či dole.
 

9 -  12 mesiacov

 

 
Dieťatko už lozí a používa všetky prstíky na skúmanie predmetov, a práve tým sa mu otvárajú dvere k nekonečne zaujímavým veciam, ktoré dovtedy boli pre neho nepoznané. Používanie všetkých prstíkov na rukách mu umožňuje skúmať predmety aj inak, ako ústami. S možnosťou premiestňovať sa v priestore prichádza veľa nových možností rozvíjať všetky zmysly – napríklad lozenie v tráve, hranie sa v piesku, blate, či napadanom lístí. Všetky informácie horlivo nasáva a zdokonaľuje tak svoje zmysly.

Počas tohto obdobia sa významne zdokonaľuje sluch, ktorý je neodmysliteľnou základňou pre reč. Dieťatko si začína spájať zvuk s akciou, napríklad buchnutie dverí, štekanie psa atď.

Pri zdokonaľovaní zmyslov však dieťatko neustále potrebuje pomoc svojich rodičov, korí mu pomôžu lepšie spoznávať svet. Bez našej pomoci mu môžu uniknúť podstatné veci. Musíme ho upozorňovať na drobné rozdiely podobných vecí. To, ako to robíte, má veľký význam pre rozvoj zmyslov v budúcnosti, navyše bude mať dieťatko z týchto podnetov radosť.

 
Čo už dieťatko dokáže:

 

 • Schopnosť lokalizovať zdroj zvuku je už dokonalá. Dieťatko otáča hlavu vo všetkých smeroch ku zdroju zvuku.
 • Vidí v diaľke aj malé objekty.
 • Vidí rozdiel medzi rôznymi geometrickými tvarmi.
 • Rozoznáva chute a vône.
 • Sluchové orgány sú už úplne vyvinuté a dieťa rozoznáva rôzne zvuky, tóny, hlasitosť, výšky hlasu, a iné.
 • Dokáže si spojiť objekt a zvuk, napríklad zvuky zvieratiek – pes šteká, prasiatko krochká, alebo zvonček cinká.