Zmysly - 0 - 6 mesiacov - časť 2.

17.11.2013 11:19

0 - 1 mesiac

 

Prvý mesiac života sa dieťatko spamätáva zo šokujúceho príchodu na svet.

V tom čase všetky podnety, ktoré mu pripomínajú čas trávený v brušku dieťatko ukľudňujú. Zmysly zatiaľ dieťatko dokáže využívať iba v rozsahu, ktorý mu pomôže prežiť v neznámom prostredí.

Jeho pohľad na svet by sme mohli prirovnať k pohľadu cez špinavé okuliare – všetko je rozmazané, ťažko rozoznateľné. Ale ak dáme novorodencovi do vzdialenosti približne 20 - 30 cm ostré kontrastné farby, dokáže vec vidieť celkom dobre. Hovoríme o vzdialenosti, ktorá je zároveň prirodzená pri kŕmení dieťatka. Všetko, čo je ďalej, už dieťatko vidí rozmazane, a preto ho to pri kŕmení nevyrušuje.

Rovnako je dieťatko očarené ľudským hlasom, pričom najviac ho pútajú ženské hlasy. Zaujímavé je, že už týždeň po narodení dieťatko rozozná hlas vlastnej matky. Zvuky, ktoré mu lahodia sú tie, ktoré mu pripomínajú pobyt v brušku. Ostré, náhle, nečakané zvuky ho dokážu vystrašiť.

Výnimočne vyvinuté citlivé ústočká umožňujú dieťatku od momentu narodenia prijímať potravu saním. Novorodenec má veľmi jemnú a citlivú pokožku, ktorá je tiež výborným prostriedkom na prejavenie lásky – stačí jemné pohladenie.

Chuť dieťatka je takisto už od narodenia vyvinutá. Novorodenec uprednostňuje sladké chute, ktoré mu pripomínajú materské mlieko – a tiež jednoznačne uprednostňuje vôňu vlastnej matky.

 

Čo už dieťatko dokáže:

 

 • Ostré videnie je do vzdialenosti 20-30 cm. Všetko čo je ďalej, vidí novorodenec rozmazane.
 • Uprednostňuje pohybujúce sa veci, najmä ľudské tváre, ostré kontrastné farby a geometrické tvary.
 • Už pár hodín po narodení pozná vôňu matky. Koncom prvého týždňa života už spoľahlivo rozozná vôňu mlieka svojej matky, od mlieka inej kojacej ženy.
 • Uprednostňuje sladké chute. Rozoznáva chute – sladká, slaná, kyslá. Neskôr sa naučí rozoznávať aj horkú chuť.
 • Páčia sa mu sladké vône, ako napríklad vôňa banána, vanilky. Naopak, nepáčia sa mu kyslé vône a pachy pokazeného jedla.
 • Koncom prvého týždňa spoľahlivo rozozná hlas vlastnej matky a rado sa pozerá na jej tvár.
 • Koncom druhého týždňa sa zlepší schopnosť pozerať priamo pred seba.
 • Koncom štvrtého týždňa sa pokúša sledovať pohybujúce sa predmety.
 

1 - 3 mesiace

 
Postupne ako si dieťatko zvyká na nový svet okolo neho, sa ruka v ruke rozvíjajú aj jeho zmysly. Koncom tretieho mesiaca sa zorné pole dieťatka tak zlepší, že už dokáže ostro vidieť aj predmety, ktoré sú od neho ďalej ako 30 cm. I naďalej sa dieťatku najviac páčia ľudské tváre, spomedzi ktorých už má obľúbené tváre ľudí, ktorí sa oň starajú (matka, otec, babka, pestúnka...). Zo začiatku si všíma najmä kontúry tváre, neskôr oči, nos, ústa a napokon aj celú tvár.

Dieťatko obľubuje hlas vlastnej matky a citlivo reaguje na jej intonáciu. V tomto štádiu rado počúva hudbu a zvuky vyskytujúce sa v domácnosti. Celé telíčko je veľmi citlivé na dotyk, ale najcitlivejšie sú ústočká. Jeho pokožka je hlavným objektom dotykov, pričom nie je rozhodujúce, čo práve robí...zmysel vnímať dotyk sa rozvíja, či leží na chrbátiku a šteklíme ho pierkom, alebo sa s ním pohráva vetrík, všetky tieto nové zážitky prispievajú k zlepšeniu vnímania dotyku.

Dieťatko stále uprednostňuje sladké chute, ktoré mu pripomínajú materské mlieko – a tiež jasne uprednostňuje vôňu vlastnej matky.

 

Čo už dieťatko dokáže:
 

 • Hlas matky a ľudské tváre sú najobľúbenejšie podnety.
 • Uprednostňuje ostré kontrastné farby.
 • Počas prvých dvoch mesiacov uprednostňuje pohybujúce sa objekty.
 • Koncom druhého mesiaca už dokáže sledovať pohybujúci sa objekt zo strany na stranu.
 • V dvoch mesiacoch si objaví ručičky a dáva si ich do úst.
 • Okolo tretieho mesiaca sa výrazne zlepší koordinácia rúk so zrakovým vnemom a dieťatko začína naťahovať ruky k predmetom, ktoré vidí.
 • V troch mesiacoch sú ústa dieťatka hlavným nástrojom skúmania.
 • V tomto štádiu dieťatko rado počúva hudbu.

4 - 6 mesiacov

 

Okolo štvrtého mesiaca sú už zmysly dieťatka dostatočne vyvinuté na to, aby rozoznalo základné farby a odtiene, zvuky a rôzne materiály. Už jasne vidí všetky farby a do diaľky vidí ostro. Vie odhadnúť vzdialenosť medzi sebou a predmetom. Rado počúva hlasy a zvuky z domácnosti a roztomilým brblaním sa ich snaží napodobňovať.

 

Keď začuje hlas, začne otáčať hlavičkou zo strany na stranu a v období okolo piateho mesiaca už bude aktívne hľadať zdroj zvuku. Detské ústočká sú jedným veľkým výskumným centrom, pretože všetko s čím príde do kontaktu automaticky dáva do úst, kde predmet horlivo skúma. Zisťuje, že predmety sú z rôzneho materiálu, konzistencie, a týmto spôsobom napreduje a získava nové poznatky z veľkého neznámeho sveta.

 

 

 

 

 

Čo už dieťatko dokáže:
 

 • V období okolo štvrtého mesiaca sú vyvinuté zmysly dosiahli takmer úroveň dospelého jedinca.
 • Keď má dieťatko približne tri a pol až štyri mesiace, vyvinie sa u neho binokulárne videnie, čo znamená, že už obe oči naraz reagujú na podnety.
 • V štyroch mesiacoch dieťatko vidí aj do diaľky a vie odhadnúť vzdialenosť medzi objektmi.
 • Vyvinie sa štvrtá chuť – horká.
 • Ústa sú základným orgánom na skúmanie predmetov.
 • Rozozná hlasy členov rodiny od neznámych hlasov.
 • V troch mesiacoch hľadá zdroj zvuku nekoordinovaným otáčaním hlavičky zo strany na stranu. Od piatich mesiacov otáča hlávkou aj zhora nadol.
 • Brble a snaží sa napodobňovať zvuky a hlasy, ktoré počuje.