Voľné pracovné pozície lektoriek Hudobnej školy Yamaha Class

18.07.2009 14:21

ponúkame voľné pracovné pozície lektoriek hudobných kurzov Yamaha Class v Šali, Trnave a Nitre

 

Požiadavky:

Odbor Robík – pre deti od 4 do 18 mesiacov

 • kvalitný, intonačne presný spev
 • vzťah k maličkým deťom
 • komunikatívne predpoklady najmä smerom k rodičom
 • organizačné predpoklady
 • nástrojové skúsenosti nie sú nutné

 

 

Odbor „Prvé krôčiky k hudbe“ – pre deti od 1,5 do 4 rokov

 • kvalitný, intonačne presný spev
 • vzťah k deťom uvedenej vekovej kategórie
 • pedagogický talent, komunikatívnosť aj smerom k rodičom
 • organizačné predpoklady
 • nástrojové skúsenosti nie sú nutné, elementárna schopnosť hry
  na klávesový nástroj je však veľmi vítaná
 • pedagogický talent, komunikativnosť, tvorivosť

 

 

Odbor „Rytmické krôčiky“ – pre deti od 4 do 6 rokov

 • čistý, kvalitný a intonačne presný spev
 • vzťah k deťom uvedenej vekovej kategórie
 • komunikatívne predpoklady, výborné vyjadrovacie schopnosti
 • základná znalosť hry na zobcovú flautu je podmienkou!
 • čistý spevácky prejav, správna artikulácia a vyjadrovacie schopnosti
  sú podmienkou!

 

Poznámka:
Na výuku uvedených predškolských programov je najvhodnejší sopránový hlas

 

práca na dohodu alebo ŽL

Záujemci sa môžu informovať na kontaktoch uvedených na tejto stránke.