Ukážkové hodiny hudobných programov Yamaha Class september 2014

09.09.2014 18:15

Pozvánka na ukážkové hodiny programov Yamaha Class

zdarma v MC Mamy mamám 

 

ROBÍK

– pre deti od 4 do 18 mesiacov

- poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností

štvrtok 18.09.2014  o  9,30 hod

 

 

PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE

- pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov

- rozvoj základných  zručností,   rytmické hry,  pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti

štvrtok  18.09.2014  o  10,15 hod