Tip na relácie v TV

09.09.2010 10:00

dovoľujem si Vás upozorniť na relácie v Slovenskej televízii

  • 11.9. na STV2 o 14,00 hod bude uvedená relácia Cesty nádeje o rizikách očkovania. Nakrúcala ju v júli p. redaktorka Patrícia Jariabková,  vystupujú tam aj viaceré mamičky s deťmi postihnutými očkovaním.

Tu ale musím podotknúť, že ja osobne nie som celkom presvedčená o správnosti zrušenia očkovania pre deti.  Moje deti boli zaočkované, naša pani doktorka sa vždy pred každým očkovaním presvedčila o zdravotnom stave dieťaťa  a v prípade akýchkoľvek aj malých prejavov choroby by nás nezaočkovala. Zatiaľ som žiadne nežiadúce účinky z očkovania na deťoch nezaznamenala /za čo som veľmi vďačná/. Na druhej strane veľmi súcitím s rodinami, ktoré boli takto postihnuté a preto aby som získala ďalšie poznatky a argumenty, si danú reláciu, ak mi to umožní čas,  rada pozriem.

  • Relácia Mama to vie najlepšie na STV2 - niekedy v septembri, pravdepodobne druhý septembrový týždeň, bude na STV2 v relácii Mama to vie najlepšie reportáž o znakovaní.