Správna manipulácia s bábätkom

29.10.2013 14:34
 

Správna manipulácia s bábätkom

Autor: PhDr. Janka Dubovská

Ľudské mláďa sa v porovnaní s väčšinou živočíšnych druhov rodí vývojovo na nižšom stupni. Preto niektorí autori uvádzajú, že po pôrode dieťatko zažíva ešte akýsi „4 trimester“, za čo môžeme považovať práve prvé tri mesiace života po pôrode. Je to obdobie, ktoré samo o sebe kladie na dieťatko veľmi veľké nároky: je potrebné, aby sa vysporiadalo s množstvom zmien, ktoré súvisia so zmenou prostredia, v ktorom žilo prvých 9 mesiacov od počatia.

V brušku bolo chránené od rušivých podnetov vonkajšieho sveta, ktoré k nemu prenikali len v stlmenej forme. Hneď ako podstúpi tú najťažšiu cestu svojho života a narodí sa, musí začať samo dýchať, musí sa vyrovnať so stále sa  meniacou teplotou prostredia a s neustálou zmenou intenzity a frekvencie zvuku a svetiel. Vníma náhlu tiaž svojo útleho telíčka v dôsledku gravitácie, ktorú už nezmierňuje vztlak plodovej vody a odpor brušných svalov, svalov maternice a panvového dna. Pociťuje nepoznaný pocit hladu a smädu, musí prijímať potravu, a vylučovať jej nestrávené zvyšky. Náhle pociťuje množstvo nepríjemných fyzických pocitov súvisiacich s metabolickým procesmi a zažíva silný pocit neistoty a diskomfortu, keď sa mama vzdiali a ono zostáva samo vo veľkom, priestrannom svete „bez hraníc“. Prekonanie úzkosti z odlúčenia, je pre dieťatko z psychologického hľadiska nevyhnutým a veľmi dôležitým medzníkom, ale postupne a až nastane ten správny čas. Dovtedy potrebuje prežiť neustále sa opakujúci cyklus uspokojenia svojich potrieb, aby nadobudlo pocit, že miesto, kam sa narodilo je preň bezpečné a že v ňom má svoje stále, významné miesto.

Či to dokáže, je absolútne závislé od rodičov (alebo ľudí, ktorí sa oň starajú).  Je teda našou zodpovednosťou vedieť, čo naše deti potrebujú a ako primerane môžeme ich potreby uspokojiť a to s ohľadom na to, aby sme ich nepreťažili či priveľmi nepredráždili. Trávme čas so svojimi deťmi, vnímajme ich výzvy a spôsob, ako s nami komunikujú, rozprávajme sa s nimi od prvého dňa. Nosme dieťatko a tíšme ho v náručí bez obáv, že ho rozmaznáme a zabaľme ho do teplej a mäkkej zavinovačky, doprajme mu teplý kúpeľ v schúlenej polohe – to všetko mu pripomenie príjemný pocit v brušku a pomôže pri adaptácii.

Primerané zaobchádzanie s bábätkom

Primerané zaobchádzanie s bábätkom má vplyv na správne zapojenie a posilnenie chrbtových a brušných svalov, ktoré zabezpečujú zdravé postavenie chrbtice, na dobrú funkciu vnútorných orgánov, vytváranie primeraného svalového tonusu, správnu spoluprácu ramien a panvy pri vzpriamovaní.

Ďalej podmieňuje rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačných schopností a súhry hemisfér. Priaznivo ovplyvňuje psychický a rozumový vývin dieťaťa vrátane schopnosti sústrediť sa a spolupracovať, čo je veľmi dôležité najmä v období predškolskej a školskej dochádzky.

Ak dieťatko prostredníctvom manipulácie stimulujeme neprimerane či dokonca nesprávne, môže to u neho spustiť množstvo obtiaží ako napr.: nekľudný, prerušovaný a krátky spánok, zvýšená plačlivoť, ľakavosť, roztrasenosť, dráždivosť, časté blinkanie a celkovo horšie prospievanie dieťatka. Ak takáto nesprávna manipulácia pretrváva a rodičia nie sú schopní zmeniť spôsob zaobchádzania (buď to nedokážu: nemajú dostatok informácii, podpory a zručnosti, alebo to nechcú – ak už majú druhé dieťa, ľahko sa uchlácholia tvrdením typu: „Veď sme už jedno zvládli a prežilo to a je v poriadku....“), dieťa je sústavne vystavené nadmernej záťaži, čo sa viac než pravdepodobne prejaví neskôr a bude ho to ovplyvňovať po celý život – zlé držanie tela a problémy z toho plynúce: ploché nohy, bolesti chrbtice, kĺbov, hlavy, migrény, …

Správne manipulácia s dieťatkom je taká, ktorá je v súlade s jeho psychomotorickou vyspelosťou a potrebami a tak nadmerne nezaťažuje detský organizmus. Je preto veľmi dôležité uvedomiť si niekoľko významných zásad, ktoré vychádzajú z psychomotorického vývinu dieťaťa. Ak sa vám zdá nemožné sama sa vyznať v množstve informácií z literatúry, v súčasnosti už existujú rôzne predpôrodné kurzy, v ktorých vám ponúknu nevyhnutné ale postačujúce minimum o psychomotorickom vývine. Zároveň vás naučia niekoľko veľmi jednoduchých úchopov, prehmatov a polôh, ktoré obsiahnu každodennú starostlivosť o dieťatko: od prebaľovania, hygieny, prezliekania, kojenia, kŕmenia, tíšenia a prenášania.

 

Nie je nič úžasnejšie, ako pohľad na rodičov, ktorí sa s láskou a nehou starajú o svoje dieťa. Rovnako ako sme my rodičia povinní zahŕňať dieťa láskou – a s radosťou to robíme, tak sme povinní starať sa o jeho zdravie. Ak máme k dispozícii informácie o tom ako to robiť čo najlepšie, mali by sme po nich bez váhania siahnuť – je to tá najlepšia investícia a najvzácnejší dar pre šťastnú a zdravú budúcnosť našich detí...

 

PhDr. Janka Dubovská

zdroj. babetko.rodinka.sk