Seminár programu Baby Signs /R/ v Trnave

08.04.2013 08:40

Dňa 12.04.2013 sa uskutoční seminár progrramu Baby Signs/R/ v Trnave od 9,30 do 11,30. Seminaár sa bude konať na Agátovej ulici - prihlásiť sa je možné prostredníctvom stránky alebo na tel čísle 0949 377 516. Cena semnimára je 42,- € vrátene Kompletnej sady pre začiatočníkov.
Srdečne Vás pozývame