Rytmické krôčiky I, pobočka Trnava

27.09.2012 12:58

Dňa 1.10.2012 otvárame v pobočke Trnava nový kurz Rytmické krôčiky I v čase od 17,25 hod.

Program voľne navazuje na Prvé krôčiky k hudbe, ide však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 rokov. Deti sa oboznamujú hravou formou so základmi hudobnej náuky, v popredí ktorej je vnímanie rytmu, metra, melodizácia, cielené a aktívne počúvanie. V oblasti nástojovej hry deti získajú elementárne skúsenosti s hrou na zobcovú flautu.   

Srdečne vás pozývame