Pripravené prostredie pre batoľatá podla princípov Marie Montessori

26.11.2013 21:35

 Dieťaťu sa nepomôže, keď za neho urobí prácu dospelý, aj keď by to urobil lepšie a rýchlejšie, alebo keď sa mu zdá, že je činnosť pre dieťa priťažká (všetci to poznáme napríklad pri obliekaní :)). Dieťa sa učí na základe svojich skúseností, ktoré preciťuje všetkými zmyslami. Dospelý nezasahuje do jeho činnosti, poskytuje mu iba láskavý prístup a dostatok času, aby dieťa mohlo činnosť vykonávať dovtedy, kým sa ňou nasýti. Dieťa má tak dostatok priestoru, aby mohlo všetko dôkladne pochopiť a rozvinúť svoj potenciál. Dospelý zasahuje iba v prípade, ak ho o to dieťa požiada – a to je aj mottom montessori prístupu:

Pomôž mi, aby som to zvládol sám.

 zaujímavé video  - pripravené prostredie pre batoľatá - titulky v češtine