Prečo viesť deti k hudbe

14.03.2010 00:15

Prečo je dôležité od najranejšieho veku intenzívne viesť deti k hudbe?

Nie je to tak dávno, čo sa verilo, že práve narodené dieťa nič nevníma, nechápe a necíti. Opak je však pravdou: už bezprostredne po narodení mozog dieťaťa pracuje na plné obrátky. Jeho kapacita učiť sa nové veci v prvých týždňoch a mesiacoch po narodení je obdivuhodná. Čo je však najpodstatnejšie, tento stav netrvá „navždy“.

Predstavme si detský mozog ako celkom zvláštny biologický počítač. Už tie najmenšie bábätká disponujú výkonným programom, ako porozumieť svetu. Všetko, čo dieťa vidí, počuje, čoho sa dotýka a čo cíti, ovplyvňuje spôsob, akým sa bude jeho mozog budovať.

Prehľadne je to znázornené na vývoji nervových synapsií:

Z obrázka vidno, že pre vývoj dieťaťa sú najdôležitejšie prvé roky života. Bábätká sa učia imitáciou. Napodobňovanie ich primäje správať sa novým – nie geneticky stanoveným spôsobom – tak, ako sa správajú dospelí naokolo. Medzi šiestym a dvanástym mesiacom života sa dieťa sústreďuje na to, ako jazyk jeho rodičov znie. V tomto období sa rozhoduje, či bude jeho rodnou rečou slovenčina, nemčina, japončina, angličtina či čínština. Deti najskôr ovládnu zvuk svojej reči a vďaka tomu sa môžu učiť slová ľahšie.

Existujú tzv. „časové okná“, ktoré sú vo vnútri úzko vymedzeným časovým priestorom, kam se ukladajú nové vedomosti. Keď čas vyprší, okno sa privrie a ponúkané informácie už nemôžu byť ďalej spracovávané v pôvodnej možnej kvalite. Dobre vieme, že pre väčšinu ľudí je omnoho ťažšie učiť sa druhý jazyk v pokročilejšom veku, ako to bolo v detstve. Naopak deti, ktoré sa druhý jazyk učia veľmi skoro, medzi druhým a siedmym rokom života, majú v testoch rovnaké výsledky ako rodení rečníci – t.j. ľudia, pre ktorých je tento jazyk materinský.

Z vyššie uvedených dôvodov je vhodné a aj dôležité, aby deti už od šiesteho mesiaca života prišli rôznymi spôsobmi do kontaktu s hudbou. Posluch hudby a pobrumkávanie si piesní vedie k intenzívnemu prepojeniu mozgových buniek. Univerzálny softvér v detskom „biopočítači“ na zvládnutie akéhokoľvek jazyka považuje hudbu tiež za reč a podľa toho, ako intenzívne dieťa príde do kontaktu s hudbou, si ju osvojí ako „druhú rodnú reč“.

Hudba a predovšetkým hra na hudobný nástroj je z množstva dôvodov pre rozvoj každej osobnosti nenahraditeľná.

Optimálne podporuje deti v ich kognitívnom a sociálnom vývoji. Obrovský význam však má zoznámenie sa detí s hudbou v čo najranejšom veku, čo znamená kľúčovú úlohu pre celkový vývoj ich osobnosti. Nepremárnite šancu pre Vaše dieťa!

Hudobná škola Yamaha ponúka všetky potrebné programy, aby se deti už od štvrtého mesiaca života mohli s hudbou „zžívať“.

Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy zodpovedajúce veku detí umožňujú, aby práve otvorené „časové okno“ bolo optimálne využité.

Šanca sa neopakuje a vývoj nepočká...