Polročné prázdniny

28.01.2011 09:55

31.01.2011 sú polročné prázdniny, v pobočke v Nitre sa nevyučuje, pobočka Trnava - podľa dohody s lektorkou.