Nové termíny seminárov Baby Signs/R/

25.10.2010 12:45

Sú vypísané nové termíny na semináre pre rodičov programu Baby Signs/R/ a to v

Piešťanoch dňa 8.11.2010 /miesto Orbis Slovakia o.z. na ZŠ E.F. Scherera
(vchod z boku ako do MŠ)
v čase od 9,30 hod/

Nitre dňa 23.11.2010 / miesto Chmelova Dolina 27 - Zobor,
budova  BCC, prízemie vľavo v priestoroch Helen Doron v čase od 9,00 hod/

záujemcovia o seminár sa môžu registrovať tu