Montessori přístup doma I.

07.02.2011 21:50

Stále více rodičů se začíná zajímat o Montessori přístup při výchově svých dětí. Přesto, že se jedná o pedagogiku, jejíž základy byly položeny před více než 100 lety, existuje o ní v českém jazyce stále jen málo informací. Rozhodli jsme se tedy přispět k rozšíření této úžasné metody, která dává našim dětem šanci stát se tou nejlepší verzí sebe samých, malým seriálem o této metodě a jejím praktickém využití doma.

Osloví-li vás tato metoda, můžete s ní začít i u vás. Po několika úvodních informacích o podstatě metody se dostaneme i k praktickým ukázkám a nápadům, jak ji využívat v domácím prostředí.

Montessori pedagogika není jen o obsahu výuky a specializovaných pomůckách, ale hlavně o přístupu k dítěti a to nejen ve škole, ale především doma.

K tomu, aby rodiče mohli využít některé Montessori myšlenky, je třeba porozumět alespoň základům filozofie rozvoje dítěte, tak jak je popsala autorka metody, italská lékařka Maria Montessori. Překvapením může být, že její myšlenky se nijak výrazně neliší od myšlenek současných expertů na výchovu a rozvoj dětí. Dokonce všechny její hlavní myšlenky jsou dnes potvrzeny vědeckým výzkumem, což dokazuje, jak vyjímečné byly její schopnosti, které jí umožnily o několik desetiletí předběhnout svou dobu a činí to její metodu dnes stále velmi aktuální.
Maria Montessori vytvořila svou metodu na základě dlouhodobého pozorování dětí v různých obdobích jejich rozvoje a v různých kulturních prostředích. To, co vypozorovala u všech dětí bez rozdílu toho, kde se narodily nebo jakým způsobem byly vychovávány, nazvala "univerzální charakteristiky dětství". Na základě těchto poznatků pak doporučovala, aby dospělí považovali dětství za "samostatnou jednotku bytí" a ne jen jako přípravu na dospělost a aby se k dětem podle toho chovali.

Tyto "univerzální charakteristiky dětství" se dají shrnout do několika bodů:
- všechny děti mají "absorbující mysl"
- všechny děti prochází "senzitivními obdobími"
- všechny děti se chtějí učit
- všechny děti se učí pomocí hry/práce
- všechny děti prochází několika fázemi vývoje
- všechny děti touží po nezávislosti
Tyto myšlenky tvoří základ Montessori metody. Více o jednotlivých bodech příště...

 

zdroj:  Batoláček

autor: Ing. Michaela Tilton, MBA