II. Jemná motorika 6 - 12 mesiacov - časť 2.

10.12.2013 09:53

6 - 9  mesiacov

Medzi šiestym a deviatym mesiacom sa výrazne zlepší koordinácia rúk a deti začnú byť veľmi aktívne. Dokážu už držať dva predmety naraz, v každej ruke jeden, búchať ich o seba, a samozrejme skúmať ústami. Vedia už stlačiť veľké tlačidlo, ťahať predmety a udierať do nich, ak sa im dostáva pozitívna odozva. Koncom tohto obdobia sa už prstíky nepohybujú spolu s dlaňou, ako tomu bolo doteraz, ale začnú sa hýbať samostatne, čo im umožňuje ešte lepšie uchopiť predmety do rúk, skúmať ich a hrať sa s nimi.

Približne v šiestich mesiacoch dieťa dokáže odhadnúť vzdialenosť, dočiahnuť a chytiť predmet, ktorý chce, skúmať ho prstami či ústami. Značne sa zlepší koordinácia oboch rúk, čo umožňuje dieťaťu prekladať si hračku z ruky do ruky, držať dva predmety, v každej ruke jeden a búchať ich o seba. Koncom siedmeho až ôsmeho mesiaca používa dieťatko prsty samostatne. Pinzetový úchop (použitie palca a ukazováka) umožní dokonalé skúmanie aj menších predmetov a hračiek. Je preto dôležité dať dieťatku k dispozícii hračky rôznych tvarov, veľkosti a materiálu, čo ho bude stimulovať k precvičovaniu rôznych možností úchopu a skúmania. Teraz už dieťa nie je závislé od reflexov a dokáže vedome hračku chytiť do ruky, či pustiť ju.

V tomto období sa vyvíja aj ovládanie jazyka, pier, žuvacích svalov, čo pripravuje dieťa na príjem tuhej stravy.

Čo už dieťatko dokáže:

 

  • 6-7 mesiacov

vie odhadnúť vzdialenosť predmetov, dočiahnuť a uchopiť ich
zlepší sa koordinácia oboch rúk
  • 7-8 mesiacov
     

väčšina detí v tomto čase už používa jednotlivé prsty samostatne – na jednej strane palec a na druhej ostatné prsty

 
  • 8-9 mesiacov

je schopné vedome pustiť predmet z ruky
zlepší sa ovládanie jazyka, pier, žuvacích svalov, čo pripravuje dieťa na príjem tuhej stravy
 
 

9 - 12 mesiacov

Ku dňu svojich prvých narodenín už dieťatko ovláda slušný repertoár jemných motorických pohybov. Posledné tri mesiace prvého roku zaznamenáva dieťa v tejto oblasti značný pokrok. Začne používať každý prst samostatne a dokáže si zvoliť najlepší spôsob na uchopenie predmetu po zvážení jeho vlastností (veľkosť, tvar). Toto mu umožňuje ešte lepšie skúmanie nepoznaného a zábavnejšiu hru, čo ho naďalej motivuje k opakovaniu 

a napredovaniu.

Približne v deviatich mesiacoch začne dieťatko vedome púšťať a vyhadzovať hračky z rúk. Do tohto času dokázalo pustiť predmet z ruky iba tak, že ste mu ponúkli novú hračku, preňho zaujímavejšiu, odvrátili ste jeho pozornosť na ňu a nevedome pustilo z ruky hračku, ktorú držalo. Schopnosť samostatne používať všetky prsty mu umožňuje narábať s predmetmi oveľa šikovnejšie, dokáže stlačiť jedným prstom aj malý gombíček. Do jedného roka bude bez problémov používať palec a ukazovák ako pinzetový úchop a neskôr dokonca aj krútiť zápästím ako pri otváraní viečka. Opäť sa dieťaťu otvárajú nové možnosti, drobné kúsky jedla si už môže samo dávať do úst, môže držať ceruzky a čmárať...

Schopnosť používať jednotlivé prsty mu pomáha aj v komunikácii. Keď si niečo prosí, ukazuje na to ukazovákom. Koncom prvého roka vedia deti napodobňovať niektoré pohyby úst, čo je predpokladom blížiacej sa verbálnej komunikácie.

Čo už dieťatko dokáže:

 

  • 9 mesiacov


učí sa zahadzovať predmety z ruky
používa pinzetový úchop na zdvihnutie drobných predmetov
začína napodobňovať pohyby

 

  • 12 mesiacov


zlepšená koordinácia oka a rúk mu umožní postaviť vežu z dvoch kociek
dokáže krútiť zápästím ako pri otváraní viečka
môže sa ukázať dominancia pravej alebo ľavej ruky, avšak do troch rokov nemožno robiť nijaké závery