II. Jemná motorika 0 - 6 mesiacov - časť 2.

09.12.2013 11:43

0 - 1 mesiac

Novorodenec má prvé týždne života ručičky prevažne zovreté v päsť. Nielenže ich nedokáže ovládať, ale ani si nie je vedomý, že ich má. Keď mu vložíte do ruky predmet, silne ho zovrie v dlani. To však nie je výsledok vedomého konania, ale úchopového reflexu. Takisto nevedome dokáže predmet z ruky uvoľniť. Svaly oka sú stále veľmi slabé a kým začne bez problémov sledovať pohybujúce sa predmety, reagujú veľmi pomaly a nekoordinovane. Na druhej strane má však novorodenec silne vyvinuté svaly úst a sací reflex mu preto umožňuje sať mliečko.

Keď sa budete prihovárať dieťatku v prvých týždňoch, snažte sa pomaly pohybovať hlavou zo strany na stranu, čo bude stimulovať dieťatko k sledovaniu vášho pohybu. Svaly oka môžete posilniť aj tým, že budete nad novorodencom pohybovať pestrofarebnými hračkami.

 

Čo už dieťatko dokáže:
neovláda svoje ruky, ktoré sú stále riadené reflexmi
keď mu vložíte do rúk predmet, pevne ho zovrie do dlane
dokáže sledovať pomaly sa pohybujúce predmety
má silne vyvinutý sací reflex

 

1 - 3 mesiacov

V tomto štádiu sú svaly novorodenca silnejšie a pohyby presnejšie. Roztržité prudké pohyby hlavy sú už pomalšie a plynulejšie. Pomaly sa začínajú otvárať pästičky. Koncom tretieho mesiaca výrazne oslabne úchopový reflex, ale dieťa ešte stále nedokáže vedome chytať predmety do rúk. V tomto čase začne dieťatko udierať do hračiek, ktoré visia nad ním, čo je prvým predpokladom pre správny vývoj koordinácie oka a ruky.

Na začiatku tohto obdobia si dieťa začne dávať ručičky do úst, čo je neklamným dôkazom toho, že si svoje ruky začína uvedomovať. V približne dvoch mesiacoch sú už svaly oka dostatočne silné na to, aby mohli dobre zaostriť a sledovať pohybujúce sa predmety. Dokonca už sledujú aj za pomoci otáčania hlavičky. Približne v tom istom období sa začína rozvíjať koordinácia rúk so zrakovým vnemom, keď si začne objavovať ruky ústočkami. Ak dieťa náhodne udrie do predmetu, ktorý visí nad ním, obráti ihneď naň pozornosť. Táto náhodná aktivita mu pomôže získavať nové skúsenosti s ovládaním vlastných rúk a ich pohybov. Ďalším krokom k rozvoju, ktorý nadväzuje na predchádzajúci je pokus o dočiahnutie a udretie do predmetu, ktorý je zavesený v blízkosti. Tieto pokusy môžu často končiť neúspešne, to však dieťatko neodradí, aby v tom pokračovalo a neustále zdokonaľovalo svoj odhad vzdialenosti predmetov, ktoré vidí. Toto je nevyhnutným predpokladom k úspešnému zvládnutiu koordinácie rúk so zrakovým vnemom.

 

Čo už dieťatko dokáže:
 

v dvoch mesiacoch si už uvedomuje svoje ruky a objavuje ich ústočkami
medzi druhým a tretím mesiacom sú svaly oka silnejšie a dieťa dokáže lepšie zaostrovať a sledovať pohybujúci sa predmet vo svojom zornom poli. Dokonca dokáže sledovať aj otáčaním hlavičky.
medzi druhým a tretím mesiacom sa rozvíja koordinácia oko – ruka, čo je sprevádzané pokusmi dieťatka o udieranie do predmetov
v troch mesiacoch sa úplne vytratí úchopový reflex

 

3 - 6  mesiacov

V období medzi tretím a štvrtým mesiacom sa stráca prevaha reflexného správania a pohyby začínajú byť vedomé a plynulé. Koordinácia oko – ruka je už dostatočne vyvinutá na to, aby umožnila dieťaťu uchopiť predmet do ruky.

Schopnosť uchopiť predmet do rúk je však stále obmedzená. Predmety, ktoré dieťatku vkladáte do rúk by mali byť vhodnej veľkosti. Ak mu v troch či štyroch mesiacoch vložíte do ruky nejakú hračku, bez problémov ju uchopí a bude s ňou pohybovať vo svojom zornom poli. V polohe na chrbátiku už dokáže svoje ruky načiahnuť do stredu nad seba a uchopiť tak aj predmet.

Od tohto momentu približne do jedného roka si deti všetko čo dostanú do rúk automaticky vkladajú do úst na výskum. Táto činnosť je tiež prospešná pre svaly úst, jazyk, žuvanie, pery, čo pripravuje dieťa na prijímanie tuhej stravy a neskôr rozprávanie.

V tomto období trávia najviac času v polohe na brušku, opierajúc sa o ruky s otvorenými dlaňami. Nakoľko si takto môžu dobre sledovať ruky, skúmajú a objavujú ich.

 
Čo už dieťatko dokáže:

 

  • 3-4 mesiace


úchopový reflex je plne nahradený vedomím ovládaním zovretia rúk
deti začínajú chytať predmety umiestnené pred nimi v dosahu
v polohe na chrbátiku dokážu natiahnuť ruky do stredu nad seba a uchopiť tak predmet, ktorý nad nimi visí

 

  • 4-5 mesiacov

väčšina detí dokáže upriamiť pozornosť na predmet, ktorý nad nimi visí a uchopiť ho do rúk
každý predmet, ktorý chytí do rúk putuje automaticky do ústočiek na prieskum

 

  • 5-6 mesiacov
     

do šiestich mesiacov sa dieťa koncentruje na predmet, ktorý aktuálne drží v ruke, ak mu ukážete novú hračku, automaticky tú prvú zahodí a začne venovať pozornosť novej