III. Stálosť predmetov - 1. časť

02.03.2014 00:05

Stálosť predmetov

Stálosť predmetov zohráva dôležitú úlohu v intelektuálnom a emocionálnom rozvoji dieťaťa. Akonáhle si vie dieťa predstaviť tvár osoby alebo predmet, ktorý videlo, je schopné myslieť, pamätať si, dedukovať a plánovať.  Prvé mesiace svojho života sústreďuje dieťatko pozornosť iba na to, čo je priamo v jeho zornom poli. Akonáhle predmet z priamej línie odstránime, dieťa zabudne, že predmet existoval a upriami pozornosť na iný predmet. Postupne sa však učí pamätať si a predstavovať si ľudí a predmety, aj keď ich práve nevidí. Schopnosť pochopiť, že predmety existujú, aj keď ich práve nevidí, sa nazýva stálosť predmetov.

 

Stálosť predmetov zohráva dôležitú úlohu v intelektuálnom a emocionálnom rozvoji dieťaťa. Akonáhle si vie dieťa predstaviť tvár osoby alebo predmet, ktorý videlo, je schopné myslieť, pamätať si, dedukovať a plánovať. Už nie je závislé na pokusoch a omyloch. Už si vie predstaviť predmet, ktorý videlo, pomenovať ho, spomenúť si, kde ho videlo a nájsť ho. Inými slovami , je schopné vizualizovať, čo je prvý krok k tomu, aby bolo schopné pochopiť súvislosti medzi skúsenosťami z minulosti a očakávaniami budúcnosti.

 

Zíde z očí, nezíde z mysle
 

Obľúbené tvrdenie “ Zíde z očí, zíde z mysle” je v tomto prípade veľmi trefné. V prvých mesiacoch života dieťatka je to neodškriepiteľný fakt. Jednoducho, čo novorodenec nevidí, to pre neho neexistuje. Ak sa bude zabávať s hrkálkou a náhle mu ju zoberieme, nebude hrkálku hľadať a upriami pozornosť inde. Zabudne na ňu a správa sa, akoby ju ani nikdy nevidelo.

 

Približne v ôsmom mesiaci života dieťatka nastane prevratná zmena. Keď odídete z izby, začne plakať a bude vás pohľadom hľadať na mieste, kde vás videlo naposledy – vo dverách. Alebo napríklad, ak mu zoberiete hračku, s ktorou sa hralo a ukryjete si ju za chrbát, bude pozerať za vás. Toto sú neklamné znaky toho, že dieťa dosiahlo dôležitý intelektuálny stupeň – stálosť predmetov. Teraz si už dokáže v mysli predstaviť osobu alebo predmet, aj keď ich nevidí.

 

Celý proces chápania stálosti predmetov začína v štyroch až piatich mesiacoch a končí približne koncom druhého roka. Na základe posledných výskumov sa experti domnievajú, že proces začína dokonca skôr, ale dieťatko v tom veku ešte nedokáže svojimi schopnosťami túto skutočnosť prejaviť.

 

V období, keď sa u detí rozvíja pochopenie stálosti predmetov, je prínosné hrať sa s nimi hru na “kuk” a “kde je?” Bude sa im to páčiť a budú sa chcieť hrať stále dokola, čo v neposlednom rade prinesie pozitívne výsledky. Prečo? Pretože v bežných životných situáciách dieťatko samo nedokáže ovládať objavovanie a miznutie osôb alebo predmetov. Ak odídete z miestnosti s jeho obľúbenou hračkou, bude to síce rozvíjať jeho chápanie o stálosti predmetov, avšak oveľa väčšiu radosť bude mať z hry na schovávačku, keď môže hračku objaviť, z vyskočeného šaša z krabice a pod. Táto zábava, ktorá vyčarí detský úsmev i úprimný smiech, bude patriť medzi najobľúbenejšie približne do druhej polovice prvého roka.

 

Približne v 18 mesiacoch už tieto hry nebudú pre dieťatko také zábavné. Keď ukryjete jeho obľúbené hračku, bude ju hľadať tam, kde ju videlo naposledy a keď ju tam nenájde, bude skúšať hľadať na miestach, kde zvyčajne býva.

 

Ako môžete dieťatku pomôcť?


Prvých šesť mesiacov je dôležité dodržiavať určité rutinné postupy, ktoré si dieťatko zapamätá a naučí sa očakávať. Napríklad, je dobré zaviesť dieťatku režim, dodržiavať približne rovnaký čas kúpania, vychádzok, udržiavať hračky na určitých miestach a pod. Tieto skutočnosti učia dieťatko vnímať stálosť predmetov a mať očakávania.

 

V druhej polovici prvého roku sa hrajte s dieťatkom hry na schovávačku, vykukujte spoza dverí, zakryte si tvár dlaňami, ukryte jeho hračku a pomôžte mu ju nájsť. 

 

zdroj : hracky a zmysly