III. Stálosť predmetov 0 - 12 mesiacov - 2. časť

04.03.2014 08:48

0 - 1 mesiac

Prvý mesiac sa novorodenec sústredí iba na to, čo je v jeho bezprostrednej blízkosti a v jeho priamom zornom poli. Keď predmet z jeho zorného uhla odstránime, zabudne, že existoval a upriami pozornosť na iný predmet. V tomto štádiu ešte nedokáže pochopiť, že predmety existujú, aj keď ich nevidí. Nedokáže si totižto vytvoriť pojem o ničom, čo nemôže vnímať zmyslami.

Napriek tomuto však v rannom štádiu existujú určité znaky, ktoré dokazujú, že dieťa začína chápať stálosť predmetov. Niektorí výskumníci považujú vyplazovanie jazyka u novorodenca za dôkaz, že si dokáže vybaviť v mysli prejavy okolitého sveta a napodobňovať ich. Vzhľadom na túto teóriu by musel novorodenec najprv pozorovať činnosť, potom spracovať jej vizualizáciu, a až potom je dieťa schopné činnosť napodobniť. 

 

1 - 3 mesiace

V tomto štádiu ešte dieťatko stále nechápe, že predmety existujú, aj keď ich práve nevidí. Keď mu odstránite predmet z dohľadu, nebude ho hľadať a upriami pozornosť na iný predmet. Deti začínajú nasávať informácie z domáceho prostredia, známe tváre, známe prvky a činnosti.

S postupným rozvojom zmyslov sa dokáže dieťa pozerať na predmet a činnosť z rôznych uhlov pohľadu. Učí sa rozoznať tváre rodičov spredu, i z boku. Opakovanými, každodennými rutinnými činnosťami sa pomaly vytvára pamäť dieťaťa. Vie, že po hlade, ktorý pociťuje, zvyčajne nasleduje fľaštička, alebo prsník matky. Kúpeľ si spája s pocitom príjemnej teplej vodičky.

Neustálym opakovaním každodennej rutinnej činnosti podnecujeme u dieťatka pocit “deja vu” – “toto som už niekedy videl, cítil, zažil”. Predstavenie “deja vu” (už videného) je základným predpokladom na pochopenie stálosti predmetov. Dieťatko si dokáže v mysli vytvárať obrázok známych predmetov, činností a hľadá príležitosti, aby ich znovu zažilo. 

 

3 - 6 mesiacov

Približne v troch mesiacoch si začína dieťa predstavovať predmety alebo činnosti, ktoré zažilo a je teda zjavné, že si dokáže vytvárať očakávania na základe zážitkov z minulosti. Napríklad, ak ho dáte do polohy, v ktorej ho zvyknete kŕmiť, automaticky začne napodobňovať sanie v očakávaní, že ho idete kŕmiť. Toto je jasný dôkaz, že si už pamätá zážitky z minulosti, a spracováva ich v mysli, čo je ďalším krokom k pochopeniu stálosti predmetov.

Medzi štvrtým a šiestym mesiacom si začína dieťatko predmety predstavovať a venuje im pozornosť, aj keď sú čiastočne ukryté. Napríklad, ak ukryjete pred ním predmet iba čiastočne, a dieťa objaví jeho odkrytú časť, bude hľadať zvyšok. Ak ukryjete pred ním celý predmet, stratí oň záujem. Ak mu však vypadne z ruky hračka, bude ju horlivo hľadať. 

 

6 - 9  mesiacov

V období medzi šiestym a ôsmym mesiacom života si dieťatko stálosť predmetov úplne osvojí. Ak mu čiastočne ukryjete hračku, bude ju hľadať, ale stále potrebuje viz
uálne navádzanie na to, aby zistilo, kde je hračka ukrytá. Hľadať hračku bez pomoci bude iba v prípade, keď mu vypadne z ruky.

Približne v ôsmom mesiaci začína úplne nové štádium chápania stálosti predmetov. Ak pred ním ukryjete hračku, alebo odkotúľate loptu, bude ju hľadať, aj keď z nej nebude vidieť ani kúsok. V tomto štádiu obľubujú deti hry na schovávačku, “kuk”, “kde je?” a pod.

Avšak ešte stále nie je ukončené chápanie stálosti predmetov. Ak je dieťatko postavené pred komplexnú situáciu, môžu nastať problémy. Napríklad, ak ste predtým často ukrývali hračku pod vankúš a náhle ju ukryjete na iné miesto, dieťatko ju bude stále hľadať pod vankúšom, aj keď videlo, že ju ukrývate na iné miesto.

 

9 - 12 mesiacov

Teraz už dieťatko chápe, že predmet či osoba existuje, aj keď ju práve nevidí. Už poľahky odhalí hračku, ktorú ste pred ním ukryli, avšak chápanie stálosti predmetov je ešte stále trošku obmedzené. Ak pred ním ukryjete hračku na obvyklé miesto, poľahky ju nájde. Ak ju však priamo pred jeho zrakom ukryjete na nové miesto, stále ju bude hľadať na starom mieste.

Až v dvanástich mesiacoch je proces chápania stálosti predmetov zavŕšený a dieťatko už bude hľadať hračku aj v druhej – novej skrýši.

Niektoré deti v dvanástich mesiacoch spoznajú svoju podobu v zrkadle. Ak je tomu tak, je to dôkaz, že si dokážu v mysli predstaviť svoju podobu a porovnať ju s podobou v zrkadle. Je teda zrejmé, že objavenie vlastnej podoby je spojené s chápaním stálosti predmetov.

Po približne 18 mesiacoch už čaro hier na schovávačku vyprší a chápanie stálosti predmetov je úspešne zavŕšené. Dieťatko už hľadá osoby alebo predmety všade, kde by mohli byť ukryté.