I. Hrubá motorika - časť.1

29.11.2013 14:38

Hrubá motorika

 

Dieťatko potrebuje priestor, v ktorom môže realizovať svoje nové pohybové schopnosti.  Za pohybom, ktorý vykonávame stojí schopnosť ovládať naše svaly. Svaly hrubej a jemnej motoriky nám umožňujú byť fyzicky aktívny a ovládať naše telo.

Rozvoj schopnosti ovládať svaly hrubej motoriky sa týka veľkých svalových skupín ovládajúcich hlavu, ramená, ruky, chrbát, brucho a nohy. S rastom dieťaťa sa prirodzene rozvíjajú aj svaly hrubej motoriky, ale precvičovaním a posilňovaním svalov je možné proces rozvoja urýchliť a zlepšiť. Prostredie, v ktorom sa dieťatko pohybuje tento prirodzený proces ešte urýchľuje. Vhodné hry a aktivity stimulujú rozvoj hrubej motoriky ruka v ruke s individuálnymi potrebami dieťatka.

 

Rozvoj hrubej motoriky


Ovládanie hrubej motoriky je dokonalou súhrou mozgu, nervového systému a svalov. Prvé tri roky života dieťatka je rozvoj svalov hrubej motoriky veľmi prudký. Prvým vážnym pokrokom je prechod od neúmyselných reflexov ku kontrolovanému ovládaniu jednotlivých častí tela. V troch rokoch sú už deti aktívne a pohybovo nezávislé, plne ovládajú svoje telo, a tak môžu behať, skákať, kopať do lopty a hádzať ju, atď.

Svaly hrubej motoriky umožňujú deťom dvíhať hlavičku, pretáčať sa, plaziť sa, sedieť a chodiť. Rozvoj týchto svalov začína už v prvých týždňoch života posilňovaním krčných svalov, v snahe dvíhať a udržať si hlavičku. Je dôležité uvedomiť si, že rozvoj svalov hrubej motoriky je dopredu daný a má svoju postupnosť.

Rozvoj svalov sa riadi podľa dvoch základných pravidiel - pravidla “zvnútra von” a pravidla “zhora nadol”. Začína hlavou a pokračuje smerom nadol ku stredu tela a postupne do jeho najkrajnejších oblastí a končí koordináciou celého telíčka.

Základnými faktormi rozvoja hrubej motoriky v tomto štádiu je prirodzená zvedavosť a motivácia. Tento prirodzený rozvoj možno navyše povzbudiť zábavnými hrami. Hrubá motorika dieťatka sa nebude rozvíjať v očakávanom tempe a v požadovanom rozsahu, pokiaľ nebude dieťatko stimulované a vystavované podnetom, ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj jeho motoriky. Naopak, ak budeme dávať veľa príležitostí a podnetov k plazeniu dieťatku, ktoré ešte nie je na to dostatočne zrelé, bude to pre rozvoj jeho motoriky zbytočné.

 

Od reflexov ku koordinovaným pohybom
 

Novorodenec príde na svet v podstate bez akejkoľvek kontroly nad svojimi svalmi alebo pohybmi. Všetky jeho činnosti, dokonca aj kŕmenie sú reflexné. Postupom času, neustálou stimuláciou a vytváraním prostredia plného podnetov sa pomaly reflexné – náhodné správanie vytráca a dieťatko sa snaží úmyselne ovládať svoje telo.

Tento prudký prechod od reflexného k úmyselnému ovládaniu svalov vyžaduje obrovské úsilie. Keď vidíte, ako sa drobček trápi so zdvíhaním hlavičky, alebo sa snaží spraviť prvé krôčiky aj napriek častým pádom, možno si položíte otázku – Čo ho motivuje k tomu, aby to robilo? Prečo sa radšej nevypýta na ruky, kde je v bezpečí a pohodlne vidí na všetko okolo? Faktom je, že dieťa má snahu napredovať a rozvíjať sa prirodzene vrodenú. Dieťatko sa rodí s nekonečnou túžbou poznávať svet a zdolávať všetky jeho výzvy i nástrahy. A táto túžba je to, čo ho nabáda skúmať nepoznané a objavovať neobjavené. Každý pokrok v rozvoji svalov hrubej motoriky prináša so sebou nový pohľad na svet a nové objavy. Keď sa prvý krát celkom náhodou prevalí z bruška na chrbátik, celý svet sa mu zrazu prevráti. Zrazu vidí nové veci, z novej perspektívy. Ak budete jeho nekonečnú zvedavosť povzbudzovať, zvýši sa jeho záujem robiť to zas a znova. A tento proces sa opakuje pri všetkých vývojových štádiách a pokrokoch. Keď sa dieťatko prvý krát postaví a zistí, že sa ľahko môže načiahnuť za obľúbenou hračkou, je motivované to robiť znova.

 

Ako môžete dieťatku pomôcť?


Dieťatko potrebuje priestor, v ktorom môže realizovať svoje nové pohybové schopnosti. Detské telíčko sa správa prirodzene inteligentne – vie, čo potrebuje a vie, kedy je čas napredovať. Vy - ako rodičia, môžete pomôcť malému objaviteľovi realizovať jeho výpravy dostatočne veľkým, bezpečným priestorom, ktorý by mal byť navyše zábavný, plný podnetov a zmyslových stimulov.

Nezabúdajte, že každé dieťatko sa vyvíja a napreduje vlastným tempom. Toto tempo je dané jeho zrelosťou, a tiež praktickým precvičovaním. A preto nie je medzi budúcou intelektuálnou schopnosťou človeka a tempom rozvoja motoriky v detstve žiadna súvislosť.

Každé štádium rozvoja svalov hrubej motoriky je veľmi dôležité. Dôležitou časťou procesu je pozitívna podpora. Treba poznať základné míľniky rozvoja, aby ste sa vyhli prehnaným očakávaniam. Táto znalosť Vám tiež pomôže rozoznať prípadné pohybové zaostávanie, a vtedy môžete problém efektívne a včas riešiť. Prehnané očakávania môžu spôsobiť, že budete sklamaní a radosť z pokrokov dieťatka nebudete môcť naplno prežívať. Treba si uvedomiť, že tieto negatívne pocity a sklamania sa prenášajú na dieťatko, ktoré ich vníma a môže to poznačiť jeho sebadôveru, môže nadobudnúť strach z nových pokusov, nechuť k skúšaniu, čo v konečnom dôsledku spomalí proces rozvoja a napredovania. Práve preto je poznanie základných míľnikov vo vývoji dieťaťa potrebné. V prípade, že zaznamenáte podstatný rozdiel od normálneho vývoja, konzultujte ho s detským lekárom.

 

 

CVIČENIE S DEŤMI  -   NITRA, TRNAVA, ŠALA, VRÁBLE