I. Hrubá motorika 3 -12 mesiacov - časť 3.

05.12.2013 20:38

3 - 6 mesiacov

 

V troch až štyroch mesiacoch sú už pohyby dieťaťa zámerné, riadené vôľou. Keď dieťatko niečo chce, tak sa snaží to dosiahnuť – napr. keď vidí hračku, ktorú chce, zdvihne ruku a snaží sa ju uchopiť a vložiť do úst.

V priebehu ďalších mesiacov sa udeje niekoľko dôležitých pokrokov. Krčné svaly sú už natoľko silné, že dieťatko bez problémov dvíha hlavičku a vo vertikálnej polohe mu ju nemusíte pridŕžať. V polohe na brušku vydrží dlhšie, a snaží sa dvíhať hrudník i hlavičku. Snaží sa vykláňať do strán čo je skvelý predpoklad na prvé prevalenie sa. V tomto období sa už prejavia prvé známky prípravy na plazenie. Deti sú neuveriteľne vynaliezavé a nájdu si rôzne kreatívne spôsoby, ako sa dostať z polohy ležmo do polohy, ktorá im otvorí zaujímavú perspektívu. Či už použijú ako základný prostriedok na pohyb vpred hlavičku, alebo je to bruško, na ktorom sa krútia a tým sa pohybujú vpred či vzad, v každom prípade je to príprava na dôležitý míľnik v oblasti rozvoja motoriky – plazenie.

V šiestich mesiacoch je už chrbátik dostatočne silný na to, aby dieťatko vedelo sedieť bez opory. Avšak kým sa ešte samé nedokáže posadiť, neodporúča sa dávať ho sedieť na dlhší čas, aby sa nepresilila chrbtica. Preto je lepšie, ak ho budeme podporovať v sedení až keď bude jeho chrbtové svalstvo a chrbtica vyvinuté natoľko, že udržia jeho váhu.

Čo už dieťatko dokáže:

 

  • 3 - 4 mesiace


Ak ho z polohy ležmo ťaháme za ručičky do sedu, krásne si drží hlavičku.
V polohe na brušku už bez problémov dvíha hlavičku a udrží ju na 45° na dlhší čas.
Môže sa už prvý krát prevaliť z bruška na chrbátik.
Ovláda svoje ruky natoľko, že dokáže udrieť do hračky, ktorá nad ním visí.

 

  • 4 - 5 mesiacov


V polohe na brušku rado dvíha hrudník a hlavičku opierajúc sa o ruky.
Vie sa už prevrátiť v jednom smere (z bruška na chrbátik), a môže sa pokúšať o prevrátenie aj v oboch smeroch. (z bruška na chrbátik, z chrbátika na bruško)
V polohe na brušku môže dvíhať ruky a nohy do plaveckej pozície.

 

  • 5 - 6 mesiacov


Na brušku prenáša váhu zo strany na stranu opierajúc sa o ruku, pričom druhú ruku dvíha.
Pokúša sa prevaliť v oboch smeroch.
Objavujú sa prvé pokusy o plazenie – natriasa sa, péruje, kotúľa, krúti, a to všetko v snahe pohnúť sa vpred či vzad.
Keď ho posadíte, sedí už bez opory.

 

6 - 9 mesiacov

Medzi šiestym a deviatym mesiacom sa prudko zlepší ovládanie telíčka. Deti, ktoré sa plazia, sa už dostanú takmer kamkoľvek a doma sa tak pre nich otvára nekonečne zaujímavé “výskumnícke prostredie”, ktorému sa denne od základov venujú. Mobilita (v tomto prípade plazenie) je dôležitým okamihom, ktorý robí dieťatko nezávislejším. Už nemusí čakať, kým mu donesie jeho obľúbenú hračku rodič, príde si k nej samo, čo ho samozrejme právom napĺňa pýchou a ohromným šťastím.

V deviatich mesiacoch sa už dokáže samo posadiť. Prvý krát sa konečne môže hrať a objavovať veci okolo OBOMA rukami naraz. Schopnosť plaziť sa a posadiť sa mu otvára neuveriteľne zaujímavý svet plný nepreskúmaných objavov. Dieťatko si už zoberie to, čo práve chce a môže to preskúmať oboma rukami a keď ho to omrzí, ide zdolávať ďalšie výzvy. V deviatich mesiacoch sa niektoré deti dokážu postaviť v snahe chytiť predmet, po ktorom túžia a je umiestnený vysoko.

Plazenie podporuje detskú zvedavosť a motivuje v skúmaní a zisťovaní nových vecí. Vhodne pripravené prostredie pre plaziaceho sa drobčeka predstavuje dôležitý odkaz, že rodičia sa úprimne tešia z jeho nových pokrokov, z nezávislosti a plne ho v tomto podporujú. Naopak, prostredie, v ktorom neustále niečo zakazujete, potláča rozvoj a nadšenie z nového pokroku. Preto je vhodné upraviť prostredie tak, aby bolo bezpečné, ale aby zároveň stimulovalo a povzbudzovalo detskú zvedavosť.

Čo už dieťatko dokáže:

 

  • 6 - 7 mesiacov


Prevráti sa v oboch smeroch.
Ak ho dáte do sedu, sedí bez opory. Avšak neodporúča sa nechávať deti sedieť dlho, kým nemajú dostatočne vyvinutú chrbticu na to, aby sa posadili samé.
Začala sa koordinácia oboch rúk. Môže vedieť tlieskať, alebo búchať o seba dve kocky.
Dokáže sa dostať na “štyri” a pohupovať sa.
Na brušku sa dokáže otáčať v oboch smeroch.
Sú zjavné prvé známky plazenia – kotúľanie, krútenie, prevracanie za pomoci hlavičky či bruška...

 

  • 7 - 8 mesiacov


Pokračuje v otáčaní a pohupovaní sa vpred a vzad.
Pravdepodobne sa už začne plaziť – vpred alebo vzad.
Ak ho dáte do sedu, sedí bez opory. Avšak neodporúča sa nechávať deti sedieť dlho, kým nemajú dostatočne vyvinutú chrbticu na to, aby sa posadili samé.

 

  • 8 - 9 mesiacov


Začne sa plaziť.
Môže sa vytiahnuť do stoja v snahe získať predmet, ktorý je umiestnený vysoko.

 

9 - 12 mesiacov

V týchto mesiacoch nadobudne dieťatko množstvo nových skúseností. Vie sa posadiť bez pomoci, plaziť sa po štyroch, dokáže sa dostať zo sedu na štyri a opačne a v niektorých prípadoch sa dieťatko aj postaví, prípadne začne chodiť popri nábytku. Všetko to súvisí s nekonečnou detskou zvedavosťou a otvorením nových pohľadov na svet a možností skúmať ho. Ruka v ruke so spevnením a ovládaním vlastného telíčka, táto schopnosť hýbať sa povzbudzuje detskú zvedavosť, túžbu dotknúť sa, dosiahnuť a skúmať všetko okolo. Malý drobček sa plazí po celom dome, vylieza na nábytok, vyťahuje sa do stoja, otvára a zatvára skrinky, vyhadzuje zo šuflíkov veci...a je vlastne všade, kde sa pozriete. V tomto čase je už vhodné zoznamovať ho s ihriskom, ktoré mu ponúka množstvo možností, kde si môže precvičiť celé telíčko v rôznych polohách.

Ustrážiť dieťatko v tomto období môže byť veľmi únavné. Na jednej strane je dôležité nechať mu dostatočný priestor na skúmanie a skúšanie. Toto je dôležité, aby bolo nezávislé a zlepšilo sa mu ovládanie vlastného tela. Na druhej strane, na každom kroku číha nebezpečenstvo, dieťatko ešte nemá dostatok skúseností, aby vedelo, čo je pre neho nebezpečné a čo nie. Toto je správny čas na to, aby ste mu vysvetlili, čoho sa má vystríhať a čoho sa báť nemusí. Je tiež dôležité, aby ste si uvedomili svoje hranice. Ak zistíte, že ste príliš ustráchaní a obmedzujete jeho detskú zvedavosť, možno bude lepšie tráviť viac času na ihrisku v spoločnosti iných rodičov, ktorí prijali detskú zvedavosť s nadhľadom a dokážu tak poskytovať malým zvedavcom dostatok stimulácie, aby ju uspokojili.

Čo už dieťatko dokáže:

 
  • 9 - 10 mesiacov


Plazí sa vpred v snahe dosiahnuť hračku, ktorú chce.
Prechádza od “plazenia” na brušku k plazeniu po štyroch.
Vie sa samo posadiť, aj keď tento moment môže nastať už v ôsmom prípadne až dvanástom mesiaci.
Dokáže sa dostať z polohy “na štyroch” do sedu a dokonca vytiahnuť do stoja.

 

  • 10 - 11 mesiacov


V plazení je už malý profesionál a pokúša sa postaviť a chodiť popri nábytku.
Na moment vie samé zotrvať v stoji bez opory a v tomto období môže začať chodiť samostatne.

  • 11 - 12 mesiacov


Vie sa samo posadiť, dostať sa zo sedu do ľahu a opačne.
Plazí sa po celom dome a často sa už postaví na nohy, pridŕžajúc sa nábytku.
Dokáže samo stáť a začína chodiť s pomocou alebo bez pomoci.