I. Hrubá motorika 0 - 3 mesiace - časť 2.

02.12.2013 11:13

0 - 1 mesiac

Prvé  dni po narodení ešte doznievajú pohyby dieťatka, ktoré robilo v brušku. Schúlené v pozícii plodu sa krúti, s hlavičkou vykrútenou nabok. Zatiaľ ešte nedokáže ovládať svoje telíčko a pohyby, ktoré robí sú čisto náhodné. Všetky pohyby (vrátane sania) zatiaľ robí reflexne. Pohyby ručičiek a nožičiek sú prudké a náhodné. Kosti novorodenca sú mäkké a svaly ešte slabé. Nakoľko má novorodenec v pomere k telíčku veľkú hlavičku, krčné svaly ju ešte nedokážu udržať, a tak je potrebné hlavičku pridŕžať.

V prvom mesiaci sa dieťatko snaží v polohe na brušku dvíhať hlavičku a otáčať ju zo strany na stranu. Pohnúť hlavičkou proti sile gravitácie vyžaduje veľké úsilie, ale telo „vie“ že toto úsilie sa v budúcnosti zúročí. Tento pohyb mu pomáha spevňovať krčné svaly a ramená. O pár mesiacov už budú krčné svaly natoľko silné, že udržia hlavičku bez opory.

 

Čo už dieťatko dokáže:
V polohe na brušku vie otočiť hlavičku zo strany na stranu.

 

1 - 3 mesiac

V tomto štádiu, keď sa dieťatko rozvinie z tzv. polohy plodu, sa progresívne vyvíjajú a posilňujú jeho končatiny. Ich pohyb je už dlhší, plynulejší, a čím ďalej tým viac zámerný. To je práve výsledok usilovného podporovania motoriky v posledných dvoch mesiacoch. V druhom mesiaci ešte stále prevažuje reflexné správanie dieťaťa, takže pohyby sú nekoordinované a náhodné. Posilniť rameno môžeme napríklad zavesením hračky nad dieťatko v motivačnej vzdialenosti, pričom dieťatko sa bude snažiť dočiahnuť hračku a udrieť do nej. Hračky, ktoré sa hýbu motivujú dieťatko sledovať ich pohľadom, a tým podporujú ďalší dôležitý vývojový stupeň – koordináciu oka s rukou.

Kosti dieťatka sú stále mäkké, svaly slabé a hlavička v pomere k telu ťažká. Avšak aj napriek tomu pokračuje vo svojom úsilí, a na konci tretieho mesiaca už bez problémov zdvihne hlavičku z polohy na bruchu. V tomto čase už začne prevažovať zámerné ovládanie končatín nad reflexným. Dieťatko sa snaží sledovať hračky zavesené nad ním, a neodolá tiež prvým pokusom o ich dotknutie.

Čo už dieťatko dokáže:
V polohe na brušku dvíha hlavičku
Keď leží na chrbátiku, ruky aj nohy ovláda každým dňom lepšie
V troch mesiacoch, keď sú už ramená dostatočne silné, snaží sa zámerne dočahovať a dotýkať sa predmetov, ktoré visia nad ním