Náš tím

Ing. Dvořáková Eva

vedie Agentúru EDUCO 

Telefón: 0949 377 516

Email:  agenturaeduco@gmail.com

Mgr. Zacharová Mária

Lektorka hudobných kurzov Yamaha Class, lektorka kurzov Hokus-Lotus

vyučuje Nitra, Veľké Zálužie

tel.č. 0905 135 729

vedie programy Robík,  Prvé  krôčiky k hudbe, Rytmické krôčiky

anglický jazyk Hocus a Lotus

ukončila hudobný odbor ZUŠ klavír –  II. stupeň, hre na zobcovej flaute sa venovala na ZUŠke, ale aj počas bakalárskeho a ďalej magisterského štúdia na univerzite. . Má certifikáty hudobnej školy Yamaha class v obore Robík a Prvé krôčiky k hudbe.

Ing. Malchová Jaroslava

Lektorka kurzov Hocus-Lotus

vedie kurzy v Hlohovci, NItra

Lektorka cvičenia s bábätkami

Lektorka programu Baby Signs/R/

vedie kurzy NItra a okolie

 

tel.č. 

Nemcová Kristína

Lektorka hudobných kurzov Yamaha Class

vyučuje v Hlohovci

vedie programy Robík, Prvé Krôčiky K hudbe

Lektorka programu Baby Signs (R)

vedie kurzy v  Trnave a Hlohovci

Lektorka cvičenia bábatiek,  baby masáže

vedie kurzy Trnave a Hlohovci

Lektorka kurzu Nežná náruč 

kurzy podľa záujmu  v centrách, kde pôsobí agentúra Educo

tel. čislo : 0948 156 006

 

je akreditovaný inštruktor plávania a pohybovej výchovy kojencov, batoliat a detí predškolského veku, licencovaný inštruktor prípravy k materstvu, licencovaný lektor Nežnej náruče rodičov, 

 

Mgr. Vadovičová Andrea

Lektorka hudobných kurzov Yamaha Class, lektorka kurzov Hokus-Lotus

vyučuje v Trnave

tel.:0905 970 506

vedie programy Robík,  Prvé  krôčiky k hudbe, Rytmické krôčiky

anglický jazyk Hocus a Lotus

 

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v obore učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ + AJ. Študovala hru a klavír a flautu na VŠ. Aktívne sa venuje spievaniu „a capella“, diriguje spevácky zbor a venuje sa dramaticko-hudobnej činnosti.