KURZ NEŽNÁ NÁRUČ  

 

NOSENIE A MANIPULÁCIA S DIEŤAŤOM

Nácvik základných manipulačných techník

 

Tématika tohto kurzu sa opiera o knihu p. Evy Kiedroňovej - "Nežná náruč rodičú" (Grada, 2005). Získate moderné poznatky o význame správnej manipulácie s novorodencom a malým dieťaťom.
Správna manipulácia s dieťaťom si zaslúži podstatne väčšiu pozornosť, ako sa zdá. Správne zaobchádzanie a podnety, ktoré dieťaťu ponúkame v prvých dňoch, týždňoch a mesiacoch života by mali byť v súlade s jeho psychomotorickou úrovňou a potrebami, lebo výrazne ovplyvňujú jeho dlhodobý vývoj a prospievanie.
Vhodné zaobchádzanie s malým dojčaťom má veľký vplyv na správne posilnenie svalstva trupu, ktorého úlohou je udržať správne postavenie chrbtice, má vplyv na dobrú funkciu vnútorných orgánov, a spoluprácu ramien a panvy pri vzpriamovaní. Podmieňuje rozvoj rovnováhy, koordináciu pohybov, orientácie aj súhru mozgových hemisfér a v neposlednom rade priaznivo ovplyvňuje psychický a rozumový vývoj. 

 

Pár informácií o dôležitosti správnej manipulácie  a cvičenia s dieťaťom:

  • Prvý rok života dieťaťa je považovaný za jedno z najdôležitejších období v celom živote človeka aj rodiny. V prvom rade sú to rodičia, ktorí ovplyvňujú psychomotorický vývoj dieťaťa.
  • Dieťa sa rodí s neposilneným chrbtovým svalstvom. Musí prejsť dvanásťmesačným vývojom postupného vzpriamovania, zdokonaľovania pohybových súhier, dozrievania rovnováhy aj priestorovej orientácie a posilňovania svalstva trupu, aby výsledok umožnil správne držanie tela po celý zvyšok života.
  • Problematika manipulácie s deťmi je podceňovaná, aj keď vieme, že jej nedokonalé zvládnutie môže byť zdrojom odchýliek v hybnom vývoji dieťaťa. Napríklad ktorákoľvek chyba držania chrbtice, ktorá sa prejaví už v predškolskom veku, môže byť následkom predčasného posadzovania dieťaťa.
  • Primerané manipulovanie s malým kojencom má veľký vplyv na správne zapojenie a posilnenie chrbtového a brušného svalstva, ktoré zaisťuje zdravé postavenie chrbtice, dobrú funkciu vnútorných orgánov aj spoluprácu ramien a panvy pri vzpriamovaní. Ďalej podmieňuje rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov orientačných schopností, a súhru mozgových hemisfér. Dôležité je spomenúť, že napomáha novorodencovi adaptovať sa na životné podmienky mimo matkino telo, čo je pre dieťa veľmi náročnou úlohou.

Neprimeraná manipulácia s dieťaťom môže viesť k nezdravému postaveniu chrbtice a ľahkým mozgovým disfunkciám. 

 

 

Komu je určené:

  • program pre tehotné a rodičov s deťmi od narodenia do 9. mesiaca

Cieľ:

  • naučiť rodičov a budúcich rodičov manipulovať a pracovať s dieťaťom v súlade s jeho potrebami, vývojovými možnosťami a najnovšími poznatkami o psychomotorickom vývoji dieťaťa a tým ich aj prakticky pripraviť na programy plávania a cvičenia

O kurze:

  • informácie o zásadách prístupu k dieťaťu a komunikácie s ním, čo robiť, aby dieťa spolupracovalo, keď plače, keď sa najedlo, vzor rodičov…
  • informácie v oblasti starostlivosti o dieťa, denného režimu, rituálov, zásad pri práci s dieťaťom
  • nácvik manipulácie s dieťaťom – zdvíhanie, nosenie, držanie v náručí, pokladanie, ukľudňovanie pri plači, odpočinkové polohy, pretáčanie, polohy k sociálnym kontaktom, prebaľovanie,