Magická hodina

 

Vstup do čarovného sveta:

Oblečieme si čarovné tričko, symbol prechodu z reálneho sveta, v ktorom sa rozpráva po slovensky, do čarovného sveta, kde sa rozpráva len novým jazykom.

Čarovná formula:

V našich rukách je magická sila, ktorá nás prenesie do rozprávkového sveta. Zatvoríme oči a v cudzej reči počítame od 1 do desať.

Acting-out „rozprávanie príbehu“

Prežívame príbehy Hocusa a Lotusa, zvýrazňujúc ich gestami, výrazom tváre, hlasitosťou a tóninou reči, intonáciou nových slov. Nepotrebujeme prekladať, rozumieme a produkujeme novú reč, ktorá nás neskutočne zabáva. Je to prirodzený proces učenia sa jazyka. Naším mottom je : vstupujeme do nového sveta, aby sme žili novú reč!

Mini muzikál

Rovnaký príbeh, ktorý sme prerozprávali deťom je transformovaný do muzikálu. Hudba nám pomôže vytvoriť emócie. Spievaním sa slová viackrát zopakujú, opätovne sa ukladajú do pamäte a slová v pesničkách podporujú dramatické prerozprávanie príbehu.

Dinoknižka

Ku koncu môžeme vyrozprávať príbeh sledovaním obrázkov v knižke, ktorá. Je priložená k CD. Takto nepozorovane sme zopakovali celú rozprávku tretí krát a s ňou aj novú slovnú zásobu.

Dinokomix

Vhodný pre staršie detičky. Farebné a zábavné postavičky Hocus a Lotus napomáhajú aj v tejto verzii zabávnou formou obohatiť si slovnú zásobu. Vhodné je to hlavne pri preskúšavaní, čo si dieťa zapamätalo.

Magická formula

Opäť sa vrátime z čarovného sveta, chytíme sa za ruky, zatvoríme oči a počítame v cudzej reči od desať do nula.

Výstup z magického sveta

Vyzliečieme si magické tričko a začneme hovoriť materinskou rečou.. a doma pokračuje dobrodružstvo sledovaním DVD alebo počúvaním CD.

 

Cieľ výukovej hodiny: 

 

 • osvojenie si cudzieho jazyka
 • urýchliť a upevniť vzťahove kompetencie, schopnosť rozmýšľať a reflexovať v komunikácii
 • rozšíriť preistor pre komunikáciu
 •  

   

  Oblasť dominantnej skúsenosti

   

  • telo a pohyb
  • diskusia a slová
  • formovanie správ a uvažovania

   

   

  Účel výuky

   

  • ponúknuť možnosti u detí k porozumeniu správ a vytvoreniu odpovení na ne
  • objaviť možnosti verbálnej komunikácie v každodennom konkrétnom živote

   

   

  Metodológia

  Učenie je organizované prostedníctvom aktivít: hrových, mimicko-gestických a naratívnych, rešpektujúc „prirodzenné“ účenie v súslednosti POROZUMENIE-ASIMILÁCIA-PRODUKCIA. Jeho záujmom je predovšetkým ponúknuť interné motivačné skúsenosti, ktoré majú za cieľ vtiahnuť deti do emotívno-afektívneho zivota.

  Čím skôr sa deti začnú učiť cudzí jazyk, tým ľahšie sa ho naučia.

   

  Rodič na hodine aktívne spolupracuje a hrá sa s dieťaťom, pričom sa samozrejme tiež učí nemecký/anglický jazyk. Dieťa nie je nútené hovoriť, spievať, ani hrať sa. Hodina má byť pre deti zábavnou. Jazyk je podávaný formou hry, divadielka a pesničiek.

   

  Cieľom hodiny je priblížiť deťom cudzí jazyk, preto nečakajte, že 2 ročné deti po kurze budu spievať a rozprávať po nemecky/anglicky :).

  V časopise Dieťa nie len pre rodičov bol uverejnený článok o Našich kurzoch Hocus-Lotus. Prečítajte si ho aj tu a tu.


  Ako je štruktúrovaná hodina:

  Na stretnutie je vymedzených 45 minút, pričom reálna doba výuky je 25-35 minút (Z dôvodu nestálej pozornosti detí.)

  • Prvých 10 minút je určených na spoznávanie priestoru a privítanie sa
  • Následne si oblečieme tričká Hocus-Lotus a použijeme Magickú formulku - cca. 2 minúty
  • Najskôr sa zahráme na fitloptách, pripomenieme si zvieratká a známe pojmy - cca. 5-7 minút
  • Ozrejmíme si pomocou hry (schovávačky, naháňačky...) nové pojmy, aby im deti rozumeli - 5 minút
  • Spoločne si prerozprávame a dramaticky znázorníme rozprávočku Hocus a Lotus - 3-10 minút
  • Zaspievame si a dramaticky znázorime 1-2x pesničku - 3-7 minút
  • Rozlúčime sa magickou formulkoua vyzlečením tričiek - 2 minúty
  • Zbytok hodiny vyplníme spoločnou hrou a pocúvaním pesničiek