​Ako to všetko začalo … perom Sue Loyd

Jolly Phonics metóda sa začala vyvíjať a testovať už dlhšiu dobu na základnej škole vo Woods Loke v Lowestofte, v Anglicku. Do roku 1975, sa čítanie na školách učilo výlučne vizuálnou formou,  a to na základe vnímania celého slova (memorovaním). Väčšina detí sa naučila čítať dobre. Ale, vždy sa našla skupina, ktorá mala problém si zapamätať slovíčka a nevedela si poradiť úspešne s čítaním a písaním. Tieto deti nedokázali ľahko rozoznávať zvuky v písmenách, alebo ich priradiť k slovám. Preto, sa rozhodli zmeniť systém a najskôr naučiť deti zvuky v písmenách, aby zistili, či im táto prvotná znalosť v tom pomôže. Vďaka tejto zmene, došli k pozitívnejším výsledkom u detí, ktoré pracovali v skupine a zároveň, detí, ktoré mali problémy s čítaním, bolo menej.

Tieto výsledky vychádzajú z niekoľkých výskumných štúdií, ktoré dospeli k záveru, že najlepším predpokladom úspešného naučenia sa čítať v anglickom jazyku, je prvotná vedomosť zvukov písmen. 

Neskôr, začiatkom roku 1980, táto škola predstavila štruktúru spájania zvukov do slov (blending), ako prídavok k práci s učením zvukov písmen. Neskôr sa táto škola stala súčasťou externého výskumného experimentu. Deti sa najskôr učili pozorne počúvať zvuky v slovách, identifikovať ich, a priradiť ich k písmenám (fonetická uvedomelosť). Vďaka tejto metóde sa deti ľahšie naučili čítať a písať. Tieto deti, začali plynule čítať oveľa skôr ako predtým, a to najlepšie je, že skupina detí s problematickým čítaním sa skoro úplne rozplynula. Stalo sa veľmi zriedkavým, aby dieťa dosiahlo školské výsledky pod 90 v „Young’s Reading Test“, keďže priemer ich výsledkov bol medzi 110 a 116. („Young’s Reading Test“ – je vypracovaný tak, že priemerným výsledkom je 100. Podľa tohto testu by mala polovica všetkých detí spadať do rozsahu 90-110). Deti sa naučili čítať oveľa rýchlejšie, keď vedeli zvuky písmen a dokázali skladať slová samé. Ich nezávislé písanie sa prejavilo oveľa skôr ako obyčajne a správny pravopis oveľa rýchlejšie.

Tieto výsledky takisto potvrdzujú rôzne nezávislé výskumné štúdie, ktoré dokazujú, že oboje zručnosti – spájanie zvukov do slov (blending) ale i fonetická uvedomelosť sú silným predpokladom pre úspešné čítanie. 


Sue Loyd - zakladateľka metódy Jolly Phonics

 

​A sen sa splnil ...

Jolly Learning je špičkovým detským vzdelávacím vydavateľom vo Veľkej Británii. Chris Jolly, je cieľavedomý muž, ktorý spoločnosť Jolly Learning založil v roku 1987, kedy na samotnom začiatku vydával hry na čítanie. Prvú časť Jolly Phonics vydal v roku 1992. So Sue Lloyd, autorkou metódy Jolly Phonics sa prvý krát stretol na malej konferencii v roku 1989, kde mu vysvetlila aké výborné výsledky s učením čítania má, ale bohužiaľ  nenašla nikoho, kto by bol ochotný ju počúvať. Počas ďalších dvoch rokov, Chris túto jej myšlienku skúšal, a tak vznikla The Phonics Handbook. Veľkým šťastím bolo prezentovanie knihy v TV programe UK breakfast, vďaka ktorému Jolly Phonics metóda získala fantastický štart. 
Jolly Learning vyvinula materiál pre školy a na doma, ktorý sa využíva vo viac ako 100 krajinách sveta. 
Chrisovým cieľom bolo od samého začiatku rozšíriť Sueinu myšlienku po celom svete. Krátko na to, ako sa vydala The Phonics Handbook, sa iniciatívne pustil do vytvorenia špeciálnej skupiny v USA, čo mu umožnilo adaptovať Jolly Phonics produkty na tomto trhu. Od svojho založenia, sa program stal známym po celom svete a dnes nájdete veľa krajín, v ktorých väčšina detí sa učí čítať a písať metódou Jolly Phonics.

Dnes spoločnosť Jolly Learning ponúka tri programy: Jolly Phonics, Jolly Grammar a Jolly Music.

Na základe úspechu Jolly Phonics, Jolly Grammar bola predstavená ako štrukturovaný gramatický program, ktorý je pokračovaním, pre deti, ktoré sa začali učiť metódou Jolly Phonics. Jolly Music, bol takisto vyvinutý program na systematické učenie sa hudby, ktorý vychádza z princípov maďarského hudobného pedagóga Kodalyho. Úspech a marketing týchto všetkých programov,  preslávil Chrisa vo viac ako 40 krajinách sveta. 

 

 

​Výskumné štúdie …

 

Účinnosť metódy Jolly Phonics je zdôraznená niekoľkými výskumnými štúdiami, kde výsledky detí, ktoré sa učili metódou Jolly Phonics sú oveľa väčšie ako u detí, ktoré sa učili inými metódami.

Linky:

Getting Ready for Reading

Nigeria Case Study