FAQ Hudobná škola Yamaha

Nie je skupinová výučba brzdou vzdelávania?

Práve prepracovaný originálny systém skupinovej výučby a jeho dôsledné dodržiavanie umožňuje využitie synergických efektov (rozvoj rytmického a harmonického cítenia, improvizácie, prirodzená súťaživosť).

Je možné sa začať učiť hrať na hudobný nástroj už v predškolskom veku?

Samozrejme áno. V systéme hudobného školstva Yamaha je práve pre tieto prípady určený program Rytmické krôčiky, ktorý optimálne rozvíja hudobné schopnosti a poznatky dieťaťa a nenásilne pripraví dieťa pre nasledujúce cielené inštrumentálne vzdelávanie. Už tu sa v elementárnej podobe zoznámi s hrou na zobcovú flautu, keyboard, popr. ďalšie nástroje.