FAQ Baby Signs/R/

Aký je hlavný prínos programu?

Keď batoľatá začnú používať znakovú reč, rodičia sú často prekvapení, aké "múdre" je ich dieťa. Dozvedia sa, koľko toho už takto malé dieťa vníma a ako veľmi si o tom všetkom chce "pohovoriť". Táto raná komunikácia medzi nemluvňatami a ich rodičmi upevní ich vzťah a napomáha rozvoju dieťaťa.

Znakovanie naučí batoľatá oznámiť nám čo potrebujú, čo cítia, a čo ich fascinuje dlho pred tým, než môžu hovoriť. Naviac znakovanie dodá deťom dobrý pocit zo seba samých. Naučia sa, že napriek tomu, že sú malé, rozhodne nie sú bezbranné. Naučia sa jednať s ostatnými so sebavedomím a uveria, že ľudia majú záujem ich počúvať. Naučia sa, že komunikácia je základom pre vytvorenie pút lásky a rešpektu. A hlavne sa naučia, že znakovanie je omnoho efektívnejší a zábavnejší spôsob komunikácie než plač.

Ide skutočne o overený program vytvorený renomovanými odborníkmi?

Ano, Baby Signs program je vyvinutý doktorkami Akredolovou a Goodwynovou, ktoré publikovali mnoho študií na túto tému a vydali niekoľko úspešných knih:

  • Detská znaková reč: Ako sa dorozumieť so svojím dieťaťom skôr než sa naučí hovoriť  (Baby Signs: How to Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk)
  • Detská myseľ: Hry rozvíjajúce myseľ, ktoré si vaše deti zamilujú (Baby Minds: Brain-Building Games Your Baby Will Love)
  • Detská duša: Návod, ako pomôcť Vášmu dieťaťu s emočným vývojom (Baby Hearts: A Guide to Giving Your Baby an Emotional Head Start)

Všetky kurzy a výrobky, ktoré sa tu ponúkajú sú vytvorené firmou Baby Signs Incorporated a na českom a slovenskom trhu sú distribuované na základe zmluvy o výhradnom zastúpení.

 

Nie je používanie znakovej reči (t.j. znakovanie) neprirodzený zásah do vývoja dieťaťa?

Znaky používajú deti i dospelí od nepamäti. Skúste napríklad bez použitia slov povedať "áno", "nie", "neviem", "je mi to jedno", "vľavo", "spať" - dá sa to, či nie? Keď sa chcete dohovoriť s niekým, kto nehovorí tým istým jazykom, zvládnete to tiež často s pomocou znakov. Deti učíme kývať "pá-pá" a kývať hlavou na súhlas. Deti sami vytvárajú znaky, aby sa s nami podelili o svoj sveet ako napríklad mávanie rukami ako krídlami, aby nám povedali, že vidia vtáčika alebo dýchajú s otvorenou pusou a vyplazeným jazýčkom rovnako ako psík, aby nám dali vedieť, že je tam pes. Učenie znakovej reči je len ďalší krok v prirodzenom vývoji komunikácie u detí. Necháme ich kreativitu rozvíjať pri "vývoji" vlastných znakov a naviac im pomôžeme tým, že ich učíme znaky. Výsledkom je krásne puto, ktoré sa vytvorí medzi nemluvňaťom a rodičom, ktorí si spolu úžasne rozumejú.

Pre koho je znakovanie vhodné?

Niektoré maminy si myslia, že znakovanie je len pre tých, ktorí nedokážu vyrozumieť, čo ich batoľa chce. Pretože s dieťaťom trávia celý deň, tak väčšinou už poznajú,  čo si žiada. Znaková reč nám však umožní rozumieť si oveľa viac. Väčšina toho, o čom celý deň hovoríme, nemá s vybavovaním najnutnejšieho nič spoločné- hovoríme spolu preto, aby sme sa podelili o svoje zážitky, pocity, aby sme sa pobavili. A rovnako je to u malých detí. Rodičia sú často prekvapení,že ich dieťa nezačne so znakmi ako "JESŤ" alebo "MLIEČKO", ale znaky ako "ČIAPKA" či "KVET"- jasný dôkaz toho, že pre nich je komunikácia omnoho viac, než si len vedieť vyžiadať to najnutnejšie.

Koľko času znakovanie zaberie?

Toto je snáď najčastejšia otázka, ktorú mi maminy kladú. Dobre to poznám, či máme jedno alebo viac detí, času nie je nazvyš. Výhodou znakovania je, že to vlastne nezaberie žiaden čas navyše. Po tom, čo sa naučíte, ako na to, znakovanie sa stane súčasťou každodenných aktivít a nie je treba si na to vyhradiť čas naviac. Dokonca to čas ušetrí. Keď si dieťa vie povedať, čo chce, tak je všetko jednoduchšie. A ako dlho to trvá naučiť sa ako na to? Možností je niekoľko , môžete si kúpiť a prečítať knihu, alebo vyhľadať informácie na internete, čo môže zabrať dosť času, alebo sa môžete zúčastniť Seminára pre rodičov o Baby Signs programe. Seminár trvá dve hodiny a naučí vás všetko potrebné, aby ste mohli znakovú reč hneď začať vaše dieťa učiť.

A čo oteckovia a znakovanie?

Každý otecko má samozrejme iný prístup, ale často počúvame, že obzvlášť otcovia, ktorí trávia veľa času v práci, sú nakoniec najväčšími propagátormi znakovania. Je to preto, lebo zaneprázdnený otecko má väčšie problémy sa s nemluvňaťom dohovoriť. Často príde domov po dlhom dni a batoľa sa snaží mu niečo povedať, ale otecko, ktorý s ním netrávi toľko času ako mamina, nepochopí čo chce. Nasleduje mrnčanie a niekedy aj slzičky a otecko už volá maminu, aby pomohla "pretlmočiť" čo to dieťa chce. V okamihu, kedy sa dieťa naučí znakovú reč, sa aj  s oteckom ľahko dohovorí a ich vzťah zosilnie.

A čo starší súrodenci a znakovanie?

Znakovanie je vítaným pomocníkom pri zbližovaní súrodencov.  Často to pomôže prekonať žiarlenie a pocity menejcennosti z toho, že rodičia venujú čas batoľaťu. Staršie dieťa sa ľahko znaky naučí a môže malého súrodenca učiť. Dieťa potom pociťuje hrdosť a zvyšuje si sebavedomie.

Učím moje batoľa už cudzí jazyk, nepopletie ho to, keď pridáme znaky?

Naopak, znaky vytvoria akýsi most medzi oboma znakmi. V Amerike je bežno, že deti vyrastajú v tzv. dvojjazyčných domácnostiach, takže táto otázka bola tiež skúmaná a výsledok je potešujúci. Znaky deťom pomôžu spojiť si význam dvoch odlišných slov s jedným znakom a pochopí tak, že jednotlivé pojmy môžu byť vyjadrené rôznymi zvukmi (slovami).

 

Keď dieťa vie znaky, neoddiali to motiváciu naučiť sa hovoriť?

Toto bola jedna zo základných otázok, ktoré si doktorky Acredolová a Goodwynová položili pri svojich štúdiách.Odpoveď bola jednoznačná- je tomu práve naopak. Deti, ktoré znaky používajú, rýchle predbehnú svojich vrstovníkov v schopnosti sa vyjadrovať. Často sa znakovanie prirovnáva k učeniu sa chodiť. To, že sa dieťa naučí liezť ho tiež neodradí od toho, aby sa naučilo chodiť, ale naopak ho to motivuje k tomu, aby sa naučilo chodiť.

Vědecké studie

BabySigns® Program je založen na rozsáhlém studiu doktorek Acredolové a Goodwynové z Kalifornské Davis University, který byl  zaštítěn Americkými Národními Instituty Zdraví (National Health Institutes). Výsledky studií byli natolik pozitivní, že rozpoutali  mezinárodní trend učení znakové řeči pro slyšící děti .

Během mnohaleté studie dětí od 11 měsíců věku, se prokázalo, že děti ve 24 měsících mluvily v průměru jako děti, kterým je 27 až 28 měsíců a ve 36 měsících hovořily na stejné úrovni jako ostatní děti ve 47 měsících. Děti, které prošly Baby Signs programem měly tedy komunikační schopnosti téměř o rok napřed.

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že když doktorky Acredolová a Goodwynová tyto děti kontaktovaly po sedmi letech, zjistili, že děti, které se učily znakovou řeč, mají v průměru o 12 bodů vyšší inteligenci. Výzkum srovnával děti s podobným socialně-ekonomickým zázemím a byl publikován v renomovaných odborných časopisech. Více informací o výzkumu najdete na BabySigns.com.