Obchodné podmienky

V prvom rade by sme Vám radi poďakovali za Vašu dôveru k nami ponúkaným výrobkom a službám. Našim prvoradým cieľom je spokojnosť našich zákazníkov, a preto sa so svojimi otázkami kedykoľvek obráťte na nás, radi Vám poskytne individuálne poradenstvo.

Produkty na nasej stranke sú podrobne opísané a majú uvedenú cenu. Cena produktu je vždy s DPH.

STORNO OBJEDNÁVKY

Uskutočnenú objednávku môžete stornovať do 24 hodín od jej odoslania. Po uplynutí tejto lehoty považujeme Vašu objednávku za záväznú. 

DODANIE OBJEDNÁVKY

Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení. 
Pri preberaní tovaru si vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru. V prípade poškodenia spíšte s pracovníkom kuriérskej spoločnosti protokol o škode a tovar nepreberajte. 
Po uznaní reklamácie Vám tovar doručíme opäť. 

Po obdržaní Vašej objednávky, Vám odošleme tovar v najkratšej možnej lehote, najneskôr však do koca týždňa, kedy bola objednávka prípadne platba prijatá. V prípade, že je pri výrobku uvedená iná doba dodania, platí táto doba dodania. Pri objednávke viacerých produktov je v našej snahe odoslať tovar naraz, ak je však na niektorý z výrobkov dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar ktorý je ihneď k dispozícii, bude objednávka vybavovaná postupne - tovar na sklade prv a potom objednaný tovar. Objednávky prijaté do systému považujeme za záväzné po 24 hodinách od ich obdržania.

Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby. O každej zmene vás budeme bezodkladne informovať.

Tovar zasielame formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri úhrade na náš vedený u mBank č.účtu 520700-4201144578/8360 odosielame zásielku formou poštovej zásielky prvej triedy prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar zasielame po obdržení platby na náš účet, ak sú nie dohodnuté iné podmienky.

Poštovné a balné pre Slovenskú republiku je uvedene v objednvávkovom formulári. Ak je pri tovare uvedená iná cena alebo iné podmienky platenia poštovného, platia tieto podmienky. 

Pri rozdelení Vašej objednávky z dôvodu dostupnosti výrobkov hradíte poštovné a balné len raz. 
V prípade, že si nestihnete alebo nemôžete tovar prevziať, čo najskôr nás kontaktujte a informujte nás o tomto fakte. V prípade, že sa nám zásielka vráti späť, lebo kupujúci nemohol zásielku prebrať, na požiadanie ju môžeme zaslať opäť, avšak až po zaplatení faktúry na účet, vrátane poštovného. V prípade neprebratej zásielky a žiadneho kontaktu zo strany kupujúceho si vyhradzujeme právo nevybaviť žiadne ďalšie budúce objednávky kupujúceho.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné. Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v našej databáze pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí-odvolávajúc sa na zákon č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob.údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely, ak tak uvediete vo formulári a v žiadnom prípade nebudú poskytované tretím osobám. 
Ste však oprávnený podľa §20 odst.3 namietať proti ich ďalšiemu využívaniu a to písomnou formou.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

 • Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru. Počas tohoto obdobia budú všetky reklamované nedostatky a závady odstránené bezplatne.

 • Záručná doba a životnosť výrobkov nie je to isté. Životnosť výrobku je daná intenzitou a spôsobom nosenia a ošetrovania, to znamená, že nemusí byť rovnaká ako záručná doba.

 • Ak Vám nevyhovuje, čo ste si objednali, môžete nám nenosený, nepoškodený tovar v pôvodnom obale zaslať späť bez udania dôvodu do zákonom stanovenej lehoty 7 dní a môžete si vybrať ďalší tovar.

 • V prípade reklamácie je potrebné vyžiadať si a vyplniť reklamačný formulár a zaslať tovar späť, spolu s dokladom o zakúpení výrobku (blok, faktúra, dodací list) na našu kontaktnú adresu

 • Po obdržaní reklamačného formulára sa s Vami najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonicky spojíme a dohodneme sa na spôsobe vybavenia reklamácie.

 • V závislosti od druhu reklamácie bude závada na výrobku odstránená, pokiaľ by nebolo možné závadu odstrániť, máte právo na zníženie ceny, výmenu výrobku, resp. vrátenie peňazí. Následne Vám tovar bude zaslaný späť na Vašu adresu. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním výrobku a pod. (pozri nižšie). Zákazník je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil.

 • Zistenú vadu by mal kupujúci oznámiť čo najskôr ako bola zistená. Ďalšie užívanie môže totiž zapríčiniť prehĺbenie vady a prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie.

 • Tovar môže byť vrátený len nepraný, nenosený, nepoškodený a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.

  Reklamáciu nie je možné prijať v nasledovných prípadoch:

 

 • pri tovare s vadou, kvôli ktorej bola dohodnutá nižšia cena

 • uplynutím záručnej doby reklamovaného výrobku

 • pri používaní výrobku k inému účelu, na aký bol určený

 • pri poškodení neodborným zásahom, zanedbaním starostlivosti o tovar

 • pri nesprávnom dodržaní spôsobu údržby a nedodržaní odporúčaných ošetrovacích symbolov

 • pri poškodení živelnou udalosťou

 • pri mechanickom poškodení

 • pri nevhodnom skladovaní tovaru